Strona 76

Tom IV

lewa kolumna, s. 76:

V. Per sacrosancta humane Redemptionis Mysteria

R. Mitte, Domine, Operarios in Messem tuam et parce populo tuo.

V. Per merita et intercessionem Sanctissimae Genitricis tuae, et omnium Angelorum atąue Sanctorum

R. Mitte, Domine, Operarios in Messem tuam et parce populo tuo.

V. Regina Apostolorum et omnes Angeli, et Sancti rogate Dominum Messis

R. Ut mittat Operarios in Messem suam et parcat populo suo, ut omnes cum Ipso, et Patre, et Spirito Sancto gaudere possimus in saecula saeculorum. Amen.

prawa kolumna, s. 76:

V. Przez najświętsze tajemnice odkupienia ludzkiego

R. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym.

V. Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej oraz wszystkich Aniołów i Świętych

R. Poślij, Panie, robotników na żniwo Twoje i zlituj się nad ludem Twym.

V. Królowo Apostołów oraz wszyscy Aniołowie i Święci proście Pana żniwa

R. Aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, (i) abyśmy wszyscy z Nim, z Ojcem i z Duchem Świętym mogli się radować na wieki wieków. Amen.

Konkluzja pobożnego tego zaproszenia

Duch Święty, który jest nieskończoną Miłością Ojca i Boskiego Syna, niech w sercach wszystkich wiernych synów Kościoła rozpali święte pragnienie wiernego praktykowania wyżej podanych modlitw na rzecz biednej Anglii, by wróciła wnet na łono tej najmilszej Matki, która za nią, wzdychając, płacze. Ten objaw miłości łączy się z niezwykłym pożytkiem dla tych, którzy stanowią jej przedmiot, i z niezmierną zasługą dla tych, co stosować ją będą. Napisano bowiem, że kto współdziała w nawracaniu innych, ten uzyskuje ją i dla siebie lub się w niej utwierdza i że zapewniony jest żywot wieczny dla współpracujących jakimkolwiek sposobem (z dziełami) na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz.

Teraz zaś, rzecze Pan, ktokolwiek wsławi mnie, ja jego otoczę sławą (por. Krl. 1-2).