Strona 74

Tom IV

Ci, co z prawdziwą pokorą i ufnością w Bogu troszczą się o zbawienie dusz, zbawiają własną (duszę).

Kto współpracuje przy nawracaniu narodu angielskiego, przyczynia się do nawracania większej niemal części świata; tak bardzo bowiem rozszerzyło się panowanie tego [narodu].

Do takiego zaś nawracania można się przyczynić skutecznie niezawodnym środkiem modlitwy.

Wszyscy mogą się modlić, wszyscy więc mogą w tym współdziałać. Ale do wciągnięcia większej liczby katolików do [takiej] modlitwy jest potrzebne – a w każdym razie bardzo pomocne – jak najżywsze oddziaływanie Pasterzy dusz. Dlatego katolicy Anglii śpieszą pokornie z tym nakazem miłości, prosząc czcigodnych prałatów Kościoła świętego, rektorów seminariów i kolegiów oraz przełożonych jakichkolwiek ośrodków czy instytutów płci obojga. [A proszą o to], aby zechcieli wzywać skutecznie osoby od siebie zależne, iżby się modliły publicznie i prywatnie tak często, jak tylko będą mogły. A wielebni misjonarze, kaznodzieje i spowiednicy proszeni są, by do tego zachęcali ludzi, do których śpieszą ze słowem Bożym i z posługą Sakramentów świętych.

Ponieważ zaś szczodra zachęta mogłaby łatwiej pójść w zapomnienie, przeto proszący o to katolicy Anglii pragną, by wspomniani wyżej prałaci i przełożeni, prócz różańca świętego, będącego tak bardzo skutecznym i wypróbowanym środkiem do nawracania błądzących i grzesznych, rozszerzali następujące modlitwy:

Pobożna intencja i ofiarowanie

Przedwieczny Ojcze, w imię Boskiego Twojego Syna i w zjednoczeniu z całą Wspólnotą Niebian oraz ze wszystkimi innymi stworzeniami pragniemy teraz i zawsze ofiarowywać Ci najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i jego nieskończone zasługi wraz z zasługami Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych dla uzyskania pełnego, szybkiego i trwałego nawrócenia całego narodu angielskiego, a także na podziękowanie, jak gdybyś się już do tego przychylił. I ofiarujemy Ci Ją jeszcze na podziękowanie za dary użyczone Najśw. Maryi, Aniołom i Świętym, a szczególnie Świętym wywodzącym się z narodu angielskiego, by wszyscy orędowali w sprawie skutecznego nawrócenia, o jakie prosimy.

Ojcze nasz, itd.

Zdrowaś Maryjo, itd.

Chwała Ojcu, itd.