Strona 63

Tom IV

Zgodnie z tym co postanowiono, by za nadejściem pełni czasów odnowić wszystko w Chrystusie: co jest na niebie i co jest na ziemi (por. Ef l, 10).

36. Z DZIEŁA ŚW. JANA CHRYZOSTOMA „O KAPŁAŃSTWIE” itd][197]

Dzieło św. Jana Chryzostoma o kapłaństwie, czyli o posługiwaniu pasterskim.

[Uczy], że dzisiejsze kapłaństwo budzi większy lęk niż kapłaństwo Starego Przymierza[198].

Chociaż to kapłaństwo spełnia się na ziemi, odnosić je trzeba jednak do kategorii i porządku rzeczy niebieskich.

I to jak najsłuszniej, gdyż ten porządek ustanowił nie Anioł, nie Archanioł, nie jakaś moc stworzona, ale sam Pocieszyciel, który tak to nakazał, aby śmiertelni ludzie będący jeszcze w ciele podejmowali duchem posługę Aniołów.

Stąd jest rzeczą konieczną, by kapłan był tak czysty, że gdyby się znalazł nawet w niebie zająłby tam miejsce wśród niebieskich Mocy.

Zostało im dane[199], że taką posiadają władzę, jakiej najlepszy Bóg nie chciał powierzyć ani Aniołom ani Archaniołom. Albowiem nie powiedział do nich: „Cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążecie na ziemi będzie rozwiązane i w niebie” (Mt 19,19).

Trzeba, aby duch kapłana czystszy był od promieni słońca[200].
[W tym drugim rozdziale] św. Jan Chryzostom na ten temat powiedział wiele; będzie więc bardzo wskazane czytać to uważnie[201].

Nie mówię tego pochopnie[202], ale [tak] jak myślę i jak o tym jestem przeświadczony: nie sądzę, by wśród kapłanów było wielu zbawionych, lecz że o wiele więcej spośród nich się zgubi.

[197] Czterostronicowy plik bez daty. Zawiera różne myśli o kapłaństwie, pochodzące od św. J. Chryzostoma, Doktora Kościoła (†407) i od innych Mistrzów, jak Grzegorz Wielki, Bernard z Claivaux. Tekst łaciński.

[198] Pallotti nawiązuje do Ks. III, r. 3.

[199] Notatka marginesowa Pallottiego nawiązuje do r. 3: „ Że wielka jest moc kapłanów”.

[200] Nota Pallottiego: Ks. VI, r. 29.

[201] Pallotti na marginesie: „Od kapłana wymagana jest większa czujność niż od mnichów”

[202] Nota Pallottiego: „Homilia 3, Do Dziejów Apostolskich”.