Strona 57

Tom IV

A prócz tego skoro miłość nie mówi nigdy: dosyć, mniemam, że nikt nie może zwać szalonymi ludzi żywiących pragnienie takich rzeczy, a to tym bardziej, że mamy się starać być doskonałymi jak nasz Ojciec niebieski, skoro Jezus Chrystus powiedział: Bądźcie doskonali jak Ojciec Wasz, który jest w niebiesiech (por. Mt 5, 48).

Modlitwa[174]

Panie mój i Boże mój (por. J 20, 28), święć się Imię Twoje i Imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa oraz Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, wszystkich Aniołów i Świętych. Tobie, o Trójco Święta niech będzie przez nieskończone wieki najwyższa i bezgraniczna chwała, mnie zaś największe i bezkresne cierpienie, udręka, męczeństwo i uniżenie bez końca dla Ciebie. I błagam o to przez nieskończoną Twą doskonałość, i przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa Twojego Syna, oraz przez zasługi i wstawiennictwo Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, i wszystkich Aniołów i Świętych. A przez nieskończone miłosierdzie Twoje niech dusze zmarłych odpoczywają w pokoju, itd., i niechaj się dzieje Twa wola. Amen.

Dozwól Panie Jezu, abyśmy byli doskonali, jak Ojciec nasz niebieski doskonały jest (por.Mt 5, 48).

34. [MODLITWA POCHODZĄCA OD ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO][175]

Modlitwa pochodzi od św. Grzegorza[176]. Kapłani mogą ją odmawiać w ciągu dnia bardzo często, by obowiązki kapłańskie pełnili zawsze ku większej chwale Bożej i ku uświęceniu bliźnich.

Módlmy się:

Boże, który chciałeś, aby wśród ludu zwano nas pasterzami, spraw prosimy, abyśmy w Twoich oczach mogli być tym, czym usty ludzkimi bywamy nazywani[177]. Amen.

Uwaga!

Modlić się należy nie tylko słowami, ale i w takim duchu, w jakim modlił się św. Grzegorz. Dlatego, aby za łaską P.N.J.C. wzmagały się w naszych sercach wzloty ducha (por. Gal 4, 5) dodaje się (tu) następującą modlitwę. Kapłani będą ją mogli odmawiać przed Najśw. Sakramentem przynajmniej raz dziennie, zwłaszcza przed

[174] Tekst modlitwy po łacinie.

[175] Pismo 4- stronicowe, napisane po łacinie.

[176] Jeden z włoskich papieży, Doktor Kościoła, †604.

[177] Modlitwa wzięta ze zbioru arp. Roberta z Rouen.