Strona 52

Tom IV

Z całą Wspólnotą niebian mówmy teraz i zawsze, przez całą wieczność:

Chwała Ojcu i Synowi, itd.

Przedwieczne Słowo Wcielone! W jedności z wszystkimi stworzeniami ofiarujemy Ci teraz i zawsze przez ręce Najśw. Maryi, Twej Najmilszej Matki[159]zasługi całego Twego Kościoła i całego Twojego najświętszego życia na podziękowanie za wszelkie dary udzielone najwierniejszemu Słudze Twojemu, Franciszkowi z Asyżu, w szczególności za to, że w jego ciele wyraziłeś pięć Twych najświętszych, najgłówniejszych ran, kształtując w jego duszy i ciele żywy obraz samego siebie Ukrzyżowanego dla nas tak bardzo niewdzięcznych grzeszników.

Z całą Wspólnotą niebian mówmy teraz i zawsze przez całą wieczność:

Chwała Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu…

Duchu Święty Boże! W jedności z wszystkimi stworzeniami ofiarujemy Ci teraz i zawsze przez ręce Najśw. Maryi najczystszej[160] Twej Oblubienicy miłość wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych i samej ich Królowej Maryi, oraz Pierworodnego Twego Brata Jezusa Chrystusa, na podziękowanie za wszelkie dary przyznane najwierniejszemu Słudze Twojemu, Franciszkowi z Asyżu, w szczególności za rozpalenie w nim takiej miłości, że on, nie zadawalając się ofiarowaniem samego siebie z miłością seraficzną, chciał też serca wszystkich rozgrzać skutecznie miłością Bożą. [Uczynił to] nie tylko przez powołanie do życia trzech świętych serafickich zakonów, lecz jeszcze bardziej prze swe modły, przez swe pokuty, przez swój przykład i przez ewangeliczne swe przepowiadanie, aby tak w szczęśliwej wieczności oglądać mógł serca wszystkich ludzi[161] złączone w Tobie, o Duchu Święty, który jesteś Ojca i Syna nieskończoną odwieczną Miłością.

Z całą Wspólnotą niebian mówmy teraz i zawsze przez całą wieczność:

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, itd.

O wielki Ojcze, św. Franciszku! Ty po to jesteś naszym Bratem w Jezusie Chrystusie, by teraz i zawsze dla nas i całego świata[162] wypraszać wszelkie dary, łaski i zmiłowania, jakich potrzeba nam do korzystania zgodnie z wolą Boga z owej nieskończonej miłości,

[159] „przez ręce… najmilszej Matki” – dod. późn.

[160] Pierwotnie było „najmilszej”.

[161] „wszystkich ludzi” – dod. późn.

[162] „całego świata”- dod. późn.