Strona 51

Tom IV

I ażeby wszyscy ludzie włączali się jeszcze bardziej w naśladowanie P.N.J.C., jak naśladował Go Seraficki (Mąż) z Asyżu, warto przypomnieć tajemnicze słowa, jakie Tenże P.N. Jezus Chrystus skierował do św. Franciszka, wyrażając w jego ciele prześwięte Stygmaty; słów tych Święty za życia ziemskiego nie powtórzył nikomu, lecz wyjawił je dopiero po dobrych paru latach po swej śmierci[155], wysłuchując modłów jednego ze swych żarliwych i pokornych zakonników, jak wynika to z jednego z historycznych dzieł dotyczących różnych wydarzeń z życia św. Franciszka, i innych, jakie nastąpiły po jego śmierci; zaś dzieło to uznane zostało za wiarygodne przez znawców najbardziej krytycznych.

A oto te tajemne słowa, wyrzeczone przez P.N. Jezusa Chrystusa do Serafickiego Ojca św. Franciszka:

„Ponieważ byłeś podobny do mnie w życiu, chcę byś mi był podobny i w śmierci. Więc jako ja w dniu śmierci zstąpiłem do Otchłani, wywodząc zeń znajdujące się tam dusze, tak chcę, byś co roku w dniu swej śmierci zstępował do czyśćca i wyzwalał zeń dusze twych braci, sióstr, wstrzemięźliwych[156] i wszystkich wyróżniających się szczególnym do ciebie nabożeństwem”.

Uwaga

Święci obejmujący już w niebie Boga niczego bardziej od nas dla siebie nie pragną, jak widzieć nas w postawie dziękczynnej wobec Trójcy św. za dary, jakie od Niej otrzymali; a jeżeli to czynimy, to oni tym bardziej angażują się w wypraszanie nam większych łask, darów i zmiłowań. Dlatego postanówmy stosować przez całe życie wytrwale taką codzienną daninę:

Codzienna dziękczynna dań Trójcy Przenajświętszej za dary użyczone Serafickiemu Ojcu św. Franciszkowi z Asyżu.

Przedwieczny Ojcze! W jedności z wszystkimi stworzeniami ofiarujemy Ci przez ręce Najśw. Maryi, Twej najuległejszej Córki[157], w każdym momencie teraz i zawsze, Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie za dary użyczone najwierniejszemu Słudze Twojemu Franciszkowi z Asyżu. A ofiarujemy ją szczególnie za ową moc, jaką go wsparłeś, aby wyrzekł się całkowicie marności przewrotnego świata, i by oddał się w pełni jak najwznioślej szemu naśladowaniu życia Jezusa, Twojego Boskiego Syna[158].

[155] „po swej śmierci” – dod. późn.

[156] Mowa tu chyba o „tercjarzach”.

[157] „przez ręce… Córki” – dod. późn.

[158] Było w tym miejscu , skreślone później, „Chwała Ojcu”