Strona 50

Tom IV

30. [FRAGMENT FORMULARZA MSZY ŚW.][151]

Msza święta na uroczystość Najśw. Maryi Panny pod wezwaniem Królowej Apostołów

Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc święto Błogosławionej Dziewicy Maryi, z której panowania cieszą się Aniołowie, wielbiąc razem Syna Bożego[152].

Przeze mnie rządzą królowie, itd. (por. Prz 8, 15).

Módlmy się

Wszechmogący i litościwy Boże, który za pośrednictwem Kościoła ozdobiłeś Boskim zrządzeniem Najśw. Matkę Twojego Syna tytułem Królowej Apostołów, wysłuchaj nas błagających za wszystkie stany[153], aby wyznawcy każdego stopnia za Jej przyczyną służyli Ci wiernie. Przez Tegoż.

Pokornie prosimy Ciebie, abyś za Jej wstawiennictwem nawiedził winnicę założoną Twą ręką (por. Ps 79, 16), a z uwagi na proszących za wszystkie stany spraw, by służyli Ci wiernie wyznawcy każdego stopnia.

31. [„POBOŻNA PRAKTYKA [KU CZCI] ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU”][154]

Zachęta do oddawania czci św. Franciszkowi z Asyżu

Przez praktykowane żarliwie nabożeństwo do Serafickiego Ojca św. Franciszka z Asyżu dochodzi się do tego, że osoby zakonne sposobią się do uzyskiwania coraz to więcej łask niebieskich, niezbędnych do doskonałego zachowywania obserwancji zakonnej; [że] osoby odczuwające wezwanie Boże do porzucenia świata, by żyć w świętych klasztorach, otrzymają skuteczne łaski do ochotnego i doskonałego odpowiadania na wezwanie Boże; [że] inne osoby, które chciałyby wieść życie zakonne, lecz natrafiają w tym na przeszkody, otrzymują dar życia w świecie, jak gdyby wiodły życie zakonne, nastawione na regułę Trzeciego Zakonu św. Ojca Franciszka.

[151] Dwie luźne kartki, bez daty.

[152] Wspólny formularz mszalny na święta Matki Bożej, np. na Wniebowzięcie.

[153] Por. Modlitwy mszalne z liturgii wielkopostnej, nr 3.

[154] Plik 12- stronicowy, bez daty.