Strona 48

Tom IV

Przyjaciół, których Ona jest Królową; i przez miłość jaką kochasz rodzaj ludzki, którego jest Obrończynią i Matką; i tak, o święty Aniele Stróżu mój, również przez ową szczególną miłość, jaką kochasz mnie tak gorąco, bom został powierzony Twojej opiece, choć nigdy nie odpowiadałem dobrze na Twoje natchnienia ani nigdy nie korzystałem jak należy z owych niezliczonych łask, darów, faworów i zmiłowań Bożych, jakie były mi użyczone ze Twoim pośrednictwem we wszystkich momentach mojego życia. Niemniej jednak dziś z dobroci swej racz mnie pouczyć, pokierować mną i wspomóc mnie przy nawiedzeniu Królowej Nieba i ziemi, Najśw. Matki Bożej i naszej.

Aniele Stróżu mój! Ty wiesz, że wstanie, w jakim się znajduję, nie wypada mi jawić się przed Najśw. Maryją, jako że nie mam nic innego, jak nicość i grzech, a choć z łaski J[ezusa] C[hrystusa] udało mi się zdobyć na jakiś drobny dobry uczynek, to i on pełen jest niedoskonałości bez liku. Dlatego ożywiaj we mnie bardziej wiarę w Świętych Obcowanie, bym doszedł do pełnego uczestnictwa i wymiany wszelkich cnót, zasług i doskonałości wszystkich Aniołów i Świętych oraz ich Królowej, Najśw. Maryi, a przede wszystkim P.N. Jezusa Chrystusa. I taż wiarą natchniony, proszę, abyś powiedział wszystkim Aniołom i wszystkim Świętym, iżby wszyscy wraz z nami złączeni, przyszli nawiedzić Najśw. Maryję; a jestem pewny, że to Twe zaproszenie przyjmą z największą ochotą.

I jeszcze więcej: powiedz samej Najśw. Maryi, by cała złączyła się z nami, tak że gdy my nawiedzamy Najśw. Maryję, Ona we własnej osobie przychodzi przez nas samą siebie nawiedzić. A ponad wszystko powiedz Boskiemu Jej Synowi, Jezusowi Chrystusowi, że On, jako będący w nas, niech też jako nasz pierworodny Brat przyjdzie nawiedzić z nami i przez nas Najśw. Maryję, Matkę swoją i naszą.

Och, to jest prawdziwe nawiedzenie, które w pełni cieszy Maryję i upodobanie budzi w całej Trójcy Świętej i u wszystkich stworzeń.

O, jakże i ja się raduję, o Maryjo, że w taki sposób jesteś nawiedzana, kochana, czczona i uwielbiana przez wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych i przez siebie samą i przez Boskiego Twojego Syna oraz zjednoczonego z Nim Ojca i Ducha Świętego!

Aniele święty, Stróżu mój, pomóż mi teraz na zawsze złożyć takie oświadczenie: O Matko droga, oświadczam w obliczu nieba i ziemi, że chcę, by nawiedzenie to trwało bez końca w każdej