Strona 40

Tom IV

22. [ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ][110]

Najwłaściwszy sposób uczestniczenia w Najśw. Ofierze.

Godzi się wprzód przypomnieć mistyczny sens szat świętych.

Humerał – to symbol cierniowej korony i zasłony jaką żydzi zarzucili na Jezusa, gdy z Niego szydzili.

Alba wskazuje na białą szatę, w jaką przybrano Jezusa na rozkaz Heroda.

Cingulum oznacza powróz, jakim po raz pierwszy związany był Jezus w Ogrodzie Oliwnym.

Manipularz – to symbol sznurów, jakim Jezus po raz wtóry związany był przy słupie.

Stuła symbolizuje sznur, jakim po raz trzeci Jezus był krępowany w czasie, gdy wleczono Go na Kalwarię.

Ornat – to obraz szaty dzianej Jezusa i nieskończonej Jego miłości, którą skrył ogrom naszych grzechów.

Mówi: „Panie zmiłuj się…”

[110] Święty cenił bardzo rozważania Męki Pańskiej, m.in. przy pomocy „Zegara”, tj. przypominania cierpień Zbawiciela w 24 punktach odpowiadających 24 godzinom doby. Takim „Zegarem” posługiwał się sam Pallotti już w roku 1816 [por Wybór III 23], taki przepisał w regulaminie dla dziewcząt [tamże s. 36, nota 364]. Prócz tego Święty zaleca Zegar Męki Pańskiej w łączności ze Mszą św., Wyb. II223- 225.Taki Zegar występuje w obecnym tonie w dwu wersjach treściowo identycznych [wyjąwszy wzmiankę dot. Credo po nrze 11] z tym, że wersję pierwszą poprzedzają uwagi o symbolice szat liturgicznych. Dlatego umieszczamy tu tylko pierwszą wersję wraz ze wspomnianymi uwagami. Mogła ona posłużyć do opracowania takiego „Zegara” zamieszczonego w Lamb [Wyb. II 221 n], która pochodzi z roku 1846.

© Instytut Pallottiego 2018

Jezus Chrystus:

Kapłan:

1. Zdąża do Ogrodu Getsemani

1. Idzie do ołtarza

2. Zaczyna modlitwę.

2. Zaczyna Introit

3. Leży oblany krwawym potem

3. Pochylony, mówi Confiteor

4. Przy zbliżających się żołnierzach Judasz zdradza Go pocałunkiem

4. Wstępuje na stopnie i całuje ołtarz

5. Wloką Go ulicami

5. Przechodzi na stronę lekcji

6. Przed Annaszem otrzymuje policzek

6. Znacząc się krzyżem, czyta Introit

7. Piotr zapiera się Go przed Kajfaszem

7. Mówi: „Panie zmiłuj się…”

8. Spogląda na Piotra i nawraca go

8. Odwraca się na „Pan z wami”

9. Wiodą Go przed Piłata

9. Idzie czytać Orację i Lekcję