Strona 34

Tom IV

, niszcz teraz i zawsze w nas i we wszystkich ludziach całego świata, jacy są i będą, całe nasze życie, by ani w nas, ani u nikogo innego nie było żadnej przeszkody, braku właściwej dyspozycji czy jakiejkolwiek zawady przy obejmowaniu w posiadanie Ciebie całego wraz ze wszystkim co Twoje.

Błagamy Cię, o mój Jezu, byś po doprowadzeniu do pełnego zniszczenia wszystkiego czym jesteśmy, – skoro nie możemy posiąść Ciebie całego wraz z nieprzebranym bogactwem Twojego najświętszego życia, czynów, cnót i zasług – [błagamy] byś pozostawał w nas na wieki, i byś w ten sposób Ty cały kształtował w nas prawdziwą zdatność do posiadania całego Siebie z wszystkimi czynami, cnotami i z nieskończonymi zasługami Twojego najświętszego życia, ponieważ Ty jesteś winnym Krzewem, a my latoroślami (por. J 15, 5).

Tak będzie zaspokajana nieskończona Twa miłość, gdy stwierdzisz, że jesteśmy zupełnie w całego Ciebie przemienieni i z Tobą utożsamieni, kiedy się już staniemy czymś jednym z Tobą, z Ojcem i z Duchem Świętym. Albowiem skoro bez własnej winy poniosłeś najsroższe cierpienia za nas, grzeszników tak bardzo niewdzięcznych, to już jest wysłuchana owa prośba, jaką zaniosłeś za nas do Twego Boskiego Ojca Przedwiecznego po ustanowieniu tego niewysłowionego Sakramentu Eucharystii tymi oto, pełnymi miłości słowy: „Jako Ty, Ojcze we mnie, a ja w Tobie, by i oni byli w nas jedno” (por. J 17, 28). Amen.

Ojcze, Zdrowaś, Chwała itd.

Chleb z nieba itd.

Wszelki smak itd.

Módlmy się

Boże, któryś w przedziwnym Sakramencie itd.[103]

Komunia duchowa

Jezu, Miłości nieskończona, który jesteś prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem utajonym w Najśw. Sakramencie, aby się stać pokarmem i napojem dla naszych dusz, nie jesteśmy godni aby Cię przyjmować. Pragniemy jednak Ciebie i chcemy Cię pragnąć pełną miłością wszystkich Aniołów, Świętych oraz ich Królowej Najśw. Maryi, a nawet miłością Twego własnego Serca. Ufni zaś w nieskończone Twe miłosierdzie, które nie odrzuca nawet największych nędzarzy, – przeciwnie, poszukuje ich – pragniemy

[103] Następuje dalej reszta modlitwy wraz z błogosławieństwem eucharystycznym.