Strona 327

Tom IV

się tolerować siedliska zarazy (Ps 1,1), siejąc bezbożne nauki wśród poddanych im ludów, doznają z ich strony przewrotów, ci co się odwracają od słuchania prawdy, skłaniając się do bajek (por. Tm 4,4).

A jeśli wielcy tej ziemi, wzgardziwszy wysiłkami Pasterzy, dążyć będą do zniszczenia Kościoła Chrystusa i nie zechcą słuchać przykazania pańskiego, to przeciw nim stanie: Potargajmy ich związki i poza siebie odrzućmy jarzma ich. Ten który jest w niebie wyśmieje się z nich, a Pan szydzić z nich będzie. Będzie więc mówił do nich w gniewie swoim, i w zapalczywości swej potrwoży ich (Ps 2,6).

Ale cieszy się w Panu cały Kościół Świętych[1087], bo wam dano też łaskę głoszenia przykazania Pańskiego wszystkim narodom: Służcie Panu w bojaźni, radujcie się, drżąc. Pojmujcie naukę, by nie zagniewał się Pan, i byście nie zeszli z drogi sprawiedliwości (Ps 8,11). I należy ich upominać[1088], bo Pan przez proroka Izajasza grozi karą ludowi obciążonemu ciężką niegodziwością. (Iz 3, 4, 5). I dam dzieci na książęta im, a zniewieściali panować im będą. I rzuci się lud, mąż na męża i każdy na bliźniego swego, powstanie chłopię na starca, wzgardzony na poważanego. A gdy na drodze grzechu trwać będą narody, bardzo zagniewany Pan w gniewie swym podda ich pomście wszystkim królestwom ziemi, jako napisano u Jeremiasza: Kto na śmierć – na śmierć… (Jr 15, 2).

181. [DOSKONAŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA]

Traktat o doskonałości chrześcijańskiej – (Traktat ten opublikowany jest w „Wyborze Pism św. W. Pallottiego” III 542-557).