Strona 32

Tom IV

jest Tym, który do niej prowadzi. On walczy we mnie i za mnie odnosi zwycięstwa nad wszystkimi moimi wrogami. On jest doświadczonym Sternikiem wiodącym mnie z miłością do portu życia wiecznego, ubogaconego nieskończonymi zasługami Jego najśw. życia, i przekształconego zupełnie w Niego samego w stanie łaski, by mnie uczynić podobnym sobie w stanie chwały.

21. [NAWIEDZENIE NAJŚW. SAKRAMENTU][101]

Pobożna praktyka nawiedzenia Najśw. Sakramentu

Najśw. Maryjo, mój Aniele Stróżu, Aniołowie i Święci niebiescy, przez nieskończone zasługi P. N. Jezusa Chrystusa uproście mi żal doskonały dla dobrego usposobienia [potrzebnego] przy owocnym nawiedzeniu Jezusa w Najśw. Sakramencie Ołtarza.

Uwaga: Pomni na to, że przez nasze grzechy usiłowaliśmy na nowo krzyżować P.N.J.Ch; ufni w moc łaski, jaką teraz mamy[102], obudźmy wprzód akty prawdziwej i doskonałej skruchy, poczerń podejmijmy następującą:

Rozmowę i Modlitwę.

Niepokalana Matko Boża, Najśw. Maryjo, Aniołowie i wszyscy Święci niebiescy, przez nieskończone zasługi P.N.J.Ch. i przez nieprzebrane miłosierdzie naszego Ojca Niebieskiego, któremu zawdzięczamy dar Świętych Obcowania, uproście nam udział we wszystkich waszych cnotach i wszystkich zasługach, a [zwłaszcza] we wszystkich cnotach i w nieskończonych zasługach P.N. Jezusa Chrystusa, abyśmy tak pełni cnót i zasług, przygotowali się dobrze do owocnego nawiedzenia Tegoż P.N. Jezusa Chrystusa w Najśw. Sakramencie Ołtarza.

Najśw. Dziewico Maryjo i wy Serafini, Cherubiny, Trony, Panowania, Władze, Księstwa, Moce, Archaniołowie, i wy święci Aniołowie Stróżowie; wy również święci Patriarchowie, Prorocy, Apostołowie, Ewangeliści i Uczniowie P.N., Jezusa Chrystusa, święci Niewinni Młodziankowie, Męczennicy, Papieże, Biskupi,

[101] Plik 8- stronicowy, bez daty. Ten tekst Pallottiego, jak i dwa poprzednie, mówi b. wiele o postawie Świętego przy nawiedzeniu Najśw. Sakramentu.

[102] „jaką teraz mamy” – dod. późn.