Strona 316

Tom IV

2. Przykładem św. Ludwik, król Francji[1043] .

3. Św. Hieronim[1044] do l Listu do Galatów: A skądże bowiem był pewny Paweł stwierdzając (Rz 8,38) pewność swą, że ani śmierć, ani życie, ani Aniołowie itd., ani żadne inne stworzenie, nie będzie go mogło oderwać od miłości Boga, jaka jest w Jezusie Chrystusie, jak nie z solidarności wiary?

Wiara mocna w znoszeniu wszelkich udręk

1. Potwierdzają to pierwsi chrześcijanie (brak 2. numeru – F.B.) Nicefor[1045] [świadczy], że w prześladowaniu za Dioklecjana[1046] 20.000 chrześcijan zamkniętych w świątyni wolało raczej umrzeć przez spalenie, niż porzucić wiarę.

Laktancjusz[1047] mówi, że pomiędzy wiernymi rozproszonymi po świecie nie było nikogo, kto nie byłby gotów umrzeć za swą wiarę.

170. [O NIEWSTRZEMIĘŹLIWOŚCI][1048]

A.I.D.G.-A.D.P.

Św. Prosper[1049], De vita contemplat. Sacerd. Księga 3, roz. 3: Umiarkowanie czyni abstynenta oszczędnym, wstrzemięźliwym, umiarkowanym, czystym, milczącym, poważnym, skromnym; namiętności trzyma on w ryzach, opanowuje uczucia, święte pragnienia pomnaża, to co wadliwe piętnuje, umysł broni przed wszelkimi zaburzeniami usterek, zdrożne myśli oddala, a święte wprowadza, ogień namiętnych chuci wygasza, chłód ducha rozpala.

Ojcowie i Sobory: Orygenes, synod Agateński, synod w Reims, św. Ambroży, Chryzostom, synod w Akwizgranie, św. Bonawentura,