Strona 313

Tom IV

164. [SENTENCJE][1021]

Wielka fortuna, to wielka służba Panu (P. Syrus)[1022]

Jedno jest między innymi, czym bardzo niepokoi się Kościół święty, tj. fałszywa pokuta (Sob. Later za Innoc.II[1023] roz. 22, rok 1139).

By (spowiednicy), jak lekarze, mogli pokrytych ranami leczyć za pomocą wina i oliwy (Sob. Later.)[1024]

Jeżeli rozumiesz, będziesz dla innych czaszą, która przepełniona udziela innym bez szkody dla siebie (św. Bernard, 1090-1153, Serm. 18 in Cant). (Czysta kartka)

165. [NOTATKI][1025]

Co do króla Melchizedeka, Rdz.; Salomona, 3 Kr.; Abiasza 3 Kr.; Joatana, 2 Kr.; Jozjasza 2 Kron.; Jana …l[1026]

Rozwiązłość hiszpańskich Al (bigenzów?)

Herezja Albigenzów we Francji[1027]

Wschód

(…) była opłakiwana wykrwawiona przez zbrojne ramię Henryka (…) i Fryderyka Drugiego[1028].

Ceniło się Italię (w samym okręcie Piotra zagrożonym falami schizmy (…) antypapieży[1029] . Wojna, drożyzna, zaraza.

Gniew Boga to nie wzburzenie jego ducha, ale sąd, w którym wymierza się karę za grzech (Ks. 15, De Civitate, r. l, s.25).