Strona 312

Tom IV

I radują się bracia twoi w Chrystusie, bo z wiarą przyjmujesz w sercu słowo Chrystusa, który mówi: „Bądźcie tedy gotowi, bo Syn Człowieczy nadejdzie w godzinie, w której się nie spodziewacie” (Łk 12,40).

162. [CYTATY Z PISMA ŚW.][1018]

W wielomóstwie nie obejdzie się bez grzechu; kto zaś powściągnie wargi swoje, jest bardzo roztropny (Prz 10, 19)?

Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem i nie zanoś za niego błagalnych modłów, bo ich nie wysłucham, gdy będą do mnie wołać w czasie nieszczęścia (Jer 11,14).

Nie przepuszczę, nie pozwolę i nie zlituję się, by ich nie rozproszono (Jer 13,14)?

I rzekł Jahwe do mnie: Nie wstawiaj się o pomyślność tego narodu (Jer 14,11).

Oczy kieruję na wiernych w kraju, ażeby ze mną mieszkali (Ps 10,6).

Nie dotykajcie moich pomazańców i prorokom moim nie czyńcie krzywdy (Ps 104, 15).

Którzy mnie chwalą przeciw mnie przysięgać będą (Ps 101).

Powstań, bo i ja jestem człowiekiem (św. Piotr do setnika Korneliusza, który go adorował) Dz 10,26.

Pozostający w waszym gronie niechaj wam służą przykładem, a upadający niech potęgują waszą bojaźń. Tamto miłujcie, by was naśladowano; z tego się smućcie, byście się nie nadęli pychą (św. Augustyn, Lib. de S.Virginitate, 52).

163. [ROZWAŻANIA][1019]

Jeżeli NN mówi, że Apostołowie przez modlitwę i westchnienia Maryi napełnieni zostali Duchem Świętym, to o ileż bardziej od samego momentu swego Poczęcia prosiła, by na świętych Jej Rodziców zstąpił jak najobficiej[1020] !

(Czysta kartka)