Strona 307

Tom IV

12. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa Syna ojcowskiego w prawdzie i miłości niech będzie z wami. – 2 J 1,3. – Baczcie na samych siebie, abyście nie stracili tego coście zyskali, ale abyście otrzymali zupełną zapłatę. Każdy kto odstępuje i nie trwa w nauce Chrystusowej, nie ma Boga, a kto trwa w nauce, ten ma i Ojca i Syna. Jeśli kto przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie przyjmujcie go do domu, ani też po¬zdrawiajcie. Bo kto go pozdrawia, uczestniczy w złych uczynkach jego. – 2 J l, 8-11.

(Trzy kartki czyste).

155. [RELIGIA, KTÓREJ NALEŻY BRONIĆ][1001]

Racje

Religia jest prześladowana. Ma być broniona przez zwolenników swych przykładem (polegającym na prawości czynów) i właściwym słowem, wykazującym jej zgodność z rozumem.

1. Prawdziwa religia podlega[1002] prześladowaniu.

Dowód z racji wewnętrznej. Prawda ma swych nieprzyjaciół; prawdziwa zaś religia cała obraca się wokół prawdy, gdyż do przyjęcia wiarą przedstawia nieomylne dogmaty[1003] . Zatem prawdziwa religia ma swych nieprzyjaciół

Drugi dowód wewnętrzny[1004] . Prześladowaniu ulega ten, kto się sprzeciwia skłonnościom innych; prawdziwa zaś religia przeciwstawia się zdrożnym skłonnościom ludzi, przedstawia bowiem moralność przeciwną ludzkim namiętnościom; dlatego jest prześladowana.

Dygresja: Nie można mówić, że przeciwstawianie się moralności zdrożnym[1005] namiętnościom człowieka świadczy o surowości religii. Wprost przeciwnie: to jest obowiązkiem prawdziwej religii.

Dowód: Jest powinnością prawdziwej religii prowadzić stworzenia do poddania i uległości wobec Stwórcy. Nie może jednak religia doprowadzić stworzeń do uległości i szacunku wobec Stwórcy,