Strona 306

Tom IV

Pokój niech będzie braciom i miłość z wiarą od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują w nieskazitelności Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Ef 6,23-24.

6. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dzięki czynię Bogu mojemu, ilekroć was wspominam. – Flp 1,2-3.

A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen…

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen – Flp 4, 20,22-23.

7. Łaska wam i pokój od Boga Ojca, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzięki zawsze czynić winniśmy Bogu za was, bracia, tak jak się godzi, że wiara wasza się wzmaga, a miłość wzajemna we wszystkich was obfituje. – 2 Tes 1,2-3.

Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. 2 Tes 3,14.

8. Wybranym według tego, co przewidział Bóg Ojciec, ku uświęceniu ducha, ku posłuszeństwu i pokropieniu Krwią Jezusa Chrystusa: łaska i pokój niech się w was pomnaża. – l P 1,2.

Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. l P 5,14.

Uwaga: Jak bardzo starano się o modlitwę za zatwardziałego grzesznika!

9. Łaska Wam i pokój. Dzięki składamy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was nieustannie w modlitwach naszych, -l Tes. 1,2.

Zaklinam was przez Pana, aby list ten był przeczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Amen. – l Tes 5,27.

10. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa… Zawsze dzięki czynimy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, modląc się za was. – Koi 1,2-3.

Łaska niech będzie z wami. Amen. -Koi 4,18.

11. Do tych, którzy przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, otrzymali tę samą wiarę co nasza. Łaska i pokój niech się w was pomnaża przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. – 2 P l, 1-2.

Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jemu chwała jak teraz, tak i do dnia wieczności. Amen. – 2 P 3,18.12.