Strona 301

Tom IV

150. [O PEWNEJ PLANOWANEJ KONGREGACJI][981]

Bóg mój i wszystko[982]

Co do Kongregacji planowanej pod najczcigodniejszym tytułem Niepokalanego Poczęcia odpowiedź moja jest taka:

1. Wielebni OO. Teatyni upoważniają jedynie do wpisywania wiernych i poświęcania szkaplerzy Niepokalanego Poczęcia, a upoważnienia tego udzielają wyłącznie na okres życia osoby upoważnionej do wpisywania.

Dlatego byłoby wielce wskazane, by Wasza Wielebność[983] podał mi imię deputowanego, względnie kierownika planowanej Kongregacji, by udostępnić mu władzę wpisywania wiernych i poświęcania szkaplerza Niepokalanego Poczęcia; w ten sposób wszyscy członkowie Kongregacji mogliby się wyróżniać noszeniem szkaplerza Niepokalanego Poczęcia. Trzeba by jednak postarać się dla niego o władzę wpisywania wszędzie tam, gdzie nie ma WW.OO. Teatynów.

Uwaga 1: Wiel. O. Castella Monte[984] przesyła Waszej Wielebności głębokie uszanowanie.

Uwaga 2: WW.OO. Teatyni nie udzielają władzy erygowania Kongregacji, więc:

Jeżeli chcą założyć tę Kongregację pod czcigodnym tyt. Niepokalanego Poczęcia, to niech ją przyłączą koniecznie do jakiejś Kongregacji w Rzymie: tej przy del Pianto[985] albo przy Kolegium Rzymskim, tak, by ta nowa planowana Kongregacja mogła uczestniczyć w większych dobrach duchowych. Tej przy del Pianto przysługuje teraz, prócz innych dóbr i to, że w szczególności uczestniczy we wszystkim dobru spełnianym przez wszystkie niemal zakony jednej i drugiej płci[986].