Strona 299

Tom IV

Cnoty wiążące się z wiarą.

Rozmyślanie.

Życie jego, można powiedzieć, było życiem medytacji również w czasie misji, rekolekcji, studiów, i w samym instytucie[963].

(Kartka czysta)[964]

148. [UDZIAŁ W PRZYWILEJACH][965]

Wszystkim wiernym i ich krewnym (powinowatym) aż do czwartego, piątego, itd. pokolenia, należącym w jakikolwiek sposób do Archikonfraternii Czcig. Nauki Chrześcijańskiej.

Uwaga: Tam, gdzie nie można uzyskać uczestnictwa w dobrach duchowych również dla krewnych, należy się starać o włączenie do samej istoty następującego sformułowania:

„Każdemu z wiernych, należących w jakikolwiek sposób do Czcig. Archikonfraternii Nauki Chrześcijańskiej[966]

Monsinior Santelli[967]

1. WW.OO. Kapucyni

2. Serwici za pośrednictwem Wiel. Ks. Chiarissima[968]

4. (!).Trinitarze Bosi

5. Sw. Paulina według Reguły[969] przew. O. Torreggianiego

6. Benedyktyni u św. Kaliksta[970]

7.

8. Kampitellini[971]

9. Barnabaci[972]