Strona 298

Tom IV

W kwadrans po południu nawiedzenie Najśw. Sakramentu, Matki Najśw. i świętych Opiekunów.

W półtorej godziny po południu, lekcje przez godzinę, praca

O 22 ½ przechadzka w ogrodzie.

W kwadrans po 23 różaniec w kaplicy.

Jeśli jest czas po różańcu, wraca się do pracy aż do pół do piątej przed północą.

O pół do piątej przed północą rachunek sumienia partykularny i nawiedzenie Najśw. Sakramentu.

Wieczerza w kwadrans po czwartej przed północą.

W trzy kwadranse po trzeciej przed północą ogólny rachunek sumienia w kaplicy, odczytywanie punktów do medytacji oraz modlitwa przed udaniem się na spoczynek.

Spoczynek przed północą w kwadrans przed trzecią. Od 3 maja aż do 14 września trzy kwadransowy spoczynek (po obiedzie?).

Od 14 września do l maja przechadzka w kwadrans po 23, a różaniec o 24.

147. [O WIERZE][960]

Wiara

Św. Alojzy i chłopięcy zespół św. Alojzego.

Św. Filip Neri.

W ogóle, jak wszyscy Święci i Błogosławieni, był on zawsze skory do praktykowania jej (tj. wiary) kultu, podobnie jak i Błogosławione Duchy Anielskie, gdyż wiem że był[961] człowiekiem o wierze czynnej bez granic i bez zastrzeżeń; również o wierze przekonanej o wspomaganiu dusz czyśćcowych przez Kościół. I widziałem go, jak bardzo był zatroskany i subtelny w sprawowaniu Mszy św. i w zadośćczynieniu zobowiązaniom z nią związanym[962], by czasem dusze nie ponosiły uszczerbku (?).

Jaśniała również jego wiara w gorliwości, jaką ujawniał zawsze przeciwstawiając się błędom w materii wiary, itd.