Strona 297

Tom IV

Godziny przeznaczone na rozmyślania: od 7 do 8 i od 5 do 6

Godz przeznaczone na rachunki sum.: Od godz. 11 od 12 i od 2 do 3

(Dwie kartki czyste)

Do Przew. Księdza Ks. Wincenty Pallotti[954]

NOTKI RÓŻNEGO RODZAJU

146. [ROZKŁAD GODZIN][955]

O czwartej po północy[956] pobudka na wstanie dla wszystkich i modlitwy w czasie gdy się ubierają.

W trzy kwadranse po czwartej w kaplicy: Modlitwy poranne, instrukcja, medytacja.

O szóstej po północy Msza św.[957]

O piątej przed południem porządkowanie sypialni, miejsc pracy i osobista toaleta. O piątej przed południem śniadanie. W trzy kwadranse po czwartej – praca.

W kwadrans przed południem rachunek sumienia partykularny i nawiedzenia Najśw. Sakramentu[958], Najśw. Dziewicy i świętych Opiekunów. Wyjdą z kaplicy, mówiąc w drodze do refektarza litanię do Matki Bożej.

Południe; aż do godziny kwadrans po[959] obiedzie, czytanie duchowe i rekreacja.