Strona 295

Tom IV

143. [PISMO NOMINACYJNE I POTWIERDZAJĄCE][940]

Święty Ośrodek poświęcony Najśw. Matce Bożej w łaskawym mieście na Janikulum dla odprawiania rekolekcji przez wiernych.

Najmilszemu w Chrystusie Bratu N.N. niech się pomnaża miłosierdzie, łaska i uświęcenie Ducha (por. l P 1,2).

Skoro, wskutek zadziwiającego postanowienia Opatrzności Bożej stało się, że Ty, pod wpływem bratniej w Jezusie miłości od samego początku istnienia tego Ośrodka przyłączyłeś się doń z okazji[941] rekolekcji i jednocześnie skoro mała trzódka[942] dobrego naszego Pasterza potrzebuje bardzo ludzi, którzy by pełnili rolę jego zastępców w przywracaniu na ziemi[943] dusz do Owczarni, Tenże naszych dusz Boski Odkupiciel[944], Jezus Chrystus jasnością światła swego (Fil 3, 21) umysł nasz miłościwie oświecił[945] dla[946] rozpoznania w Tobie wszystkich owych właściwości, jakie winien mieć każdy kierownik rekolekcji. Dlatego bez jakiejkolwiek wątpliwości ducha i bez niepokoju sumienia naszego ten to obowiązek miłości i duchowego kierownictwa zleciliśmy Tobie z wielką radością w Jezusie Chrystusie.

Chcemy[947], aby niniejsze nasze pismo miało moc dowodu na przekazanie wzmiankowego obowiązku.

Z Ustronia świętego w Kalendy grudniowe roku Pańskiego 1819.

Najmilszemu w Chrystusie Bratu N.N. niech się udzieli miłosierdzie, łaska i uświęcenie Ducha Świętego (Fil 1,3).

Dziękuję Bogu mojemu (Rz 6,23) za łaskę, jaka jest ci dana w Jezusie Chrystusie. Na przestrzeni bowiem dziesięciu niemal lat, od chwili gdy pełnisz zlecony ci obowiązek kierowania rekolekcjami, w działaniu twym[948] i w słowie ujawniła się bez wątpienia miłość Boża. Albowiem nie ambicje, nie szukanie tego co twoje (Rz 5,5), ale to co Jezusa Chrystusa; nie pragnienie zysku, lecz czci Bożej i zbawienia