Strona 294

Tom IV

13. Nie będzie się nigdy pozwalać na zatrudnienie rekolektantów w jakiejkolwiek funkcji związanej z Ośrodkiem czy kaplicą, gdyż byłoby to nie tylko wielkim dla nich roztargnieniem, ale mogłoby i samą praktykę rekolekcyjną wprowadzić w stan zobojętnienia.

14. Rekolektanci otrzymywać będą ogień wtedy, gdy zwyczajnie[936] znajdują się poza pokojem.

15. Odźwierny, który z należną przyzwoitością zawsze ma się zjawiać w furcie, ma dopilnować, by na każdej rzeczy otrzymywanej dla rekolektantów zaznaczono imię adresata, rzecz zaś samą niech przekaże kierownikowi, ale nigdy w obecności rekolektanta.

16. Kamerdynerzy pokojowi[937] przestrzegać będą z szczególną starannością zasady, by przez ręce kierownika przechodziły wszystkie pisma, jakie sami kamerdynerzy otrzymują od rekolektantów, albo jakie są im wręczone dla przekazywania rekolektantom.

17. Formułować zaświadczenie i wysyłać je każdemu pracownikowi (?).

18. Przypomina się, że nakrycia stołowe przynoszą sami rekolektanci w pierwszy wieczór po litanii.

142. [REGUŁY][938]

Reguły dla sporządzania sprawozdań z każdej serii świętych rekolekcji prowadzonych w św. Ustroniu na Janikulum.

1. Każde sprawozdanie rozpoczynać się ma następującym nagłówkiem: „Sprawozdanie z serii świętych rekolekcji, które w rzymskim Ośrodku na Janikulum zaczęły się dnia … miesiąca, … roku, a zakończyły się tegoż roku.

(trzy kartki czyste)[939]