Strona 293

Tom IV

Uwaga 1: W czasie wyznaczonym na usunięcie się do pokoju należy się w milczeniu przysposobić do świętej modlitwy; do rachunku sumienia przed spowiedzią, – do poważnego zastanawiania się nad pewnikami naszej wiary katolickiej; na spisywanie w osobnej książce postanowień, pobożnych refleksji, i – po zasięgnięciu rady swego ojca duchowego – do ustalenia i spisania metody życia, zawsze coraz bardziej uporządkowanego.

Uwaga 2: Na wspólne ćwiczenia wszyscy ochoczo i w milczeniu pośpieszą na znak dany dzwonkiem, a ze Mszy św. z medytacji, z rachunku sumienia nikt nie odejdzie, nawet celem odbycia spowiedzi[930].

141. [ZAPROSZENIE I REGUŁY][931]

Formuła biletu

Pan N.N. odprawiający rekolekcje w świętym Ustroniu[932] itd, które rozpoczęły się dnia… a skończą dnia… prosi Waszą Przewielebność, by zechciał łaskawie przyjść dla wysłuchania jego spowiedzi.

Piszący te słowa[933] wypełniając zlecone sobie zadanie, ofiaruje swe uniżone usługi i ma zaszczyt oświadczyć, że jest Jego wielce uniżonym, oddanym i zobowiązanym sługą

L.C.P.[934]

(Czysta kartka)

10[935] Gdy ma przyjść jakiś spowiednik z zewnątrz, podejmie się go w pokoju przyjęć. Gdyby chciał zobaczyć pomieszczenia, poprosi się, by poczekał aż rekolektanci przyjdą do kaplicy, albo też, by był tak dobry i wrócił do tego po zakończeniu świętych rekolekcji.

11. Nikt z rekolektantów nie uda się do kaplicy czy do innych (pomieszczeń) bez zezwolenia kierowników.

12. Przy wejściu na korytarze ma być ktoś z dyżurnych; wejście bowiem jest zamknięte, by nikomu nie było dozwolone dowolne wejście.