Strona 288

Tom

Massiniego[904] tomów 22 4:25

Ich oprawa 3:81

Ruinarta[905] tomów 4 1:80

Dzieła O. Panego[906] w trzech tomach 0:60

Za ich oprawę 0:25

18:81

otrzymałem 03:00

zostaje 15:81

Massieniego tomy trzy 00:97

Za ich oprawę 00:37

17:16

135.[907]. [WYKAZ WYDATKÓW B][908]

Wydatki na Związek

Regał z półkami wraz z przewozem 4:20

Kredens z przewozem 2:65

Książki 1:00

Dzwonek 0:25

Wydane na życiorysy Świętych Massiniego 3:27

razem: 11:37

Ruinart 01:80

Kontynuacja Massiniego N. 4 0:32

Na oprawę 20 tomów Massiniego[909] 3:56

razem: 17:06

otrzymałem: 02:00 skudów

zostaje 15:06

jeszcze otrzymałem 01:00

zostaje 14:06

Za dzieła O. Pan(i)ego[910] trzy tomy 00:60 skudów

© Instytut Pallottiego 2018