Strona 286

Tom

7. Nagrody 24 kwietnia 1825 – książki 01,60

1 maja 00,10

„Kalikanci” w niedz.: 1. św. Alojzego 00,05

06,19

W dniu św. Piotra dla mandatariusza 00,10

suma 06,29

Skóra (na) św. Alojzego, oprócz 30 paoli
wydanych przez Pianto
[894] 01.97

08.26

dołączone sumy wyd. 13:22 ½

21,48

4. niedziele września 1825, mandatariusz… 00,10

21:58 ½

133.[895]. [WYKAZ WYDATKÓW C][896]

A.I.D.G.-A.D.P.

Wydatki poniesione na Kongreg. chłopców del Pianto 1825

1.Dla mandatariusza w rekolekcje wrześniowe i 2. niedz. paźdz. 00,40

2.Organista 00,071

3. Dla mandatariusza na 3. niedz. października: 00,10

4. Na man (datariusza)[897] w 4. niedz. paźdz. i l.listop. 00,20

5. Na1 niedzielę listopada: 00,10

6. Transport ławek do św. Tomasza[898] 00,20

Cztery wielkie ramy i dwa skośniki (cegły) wykonane

przez hebanistę na Via Larga[899] i odnowienie wygładzin 02,70

Szyby na wspomniane ramy 01,30

Różnego rodzaju krucyfiksy 100 sztuk 03,00

Życiorysy Świętych 7 egz. 00,95

© Instytut Pallottiego 2018