Strona 285

Tom

Za niedziele i święto św. Alojzego,

prócz 30 paoli del Pianto 00,35

Mandatariusz w dzień św. Piotra 00.10

W dzień Wniebowzięcia N.M.P. dla „kalikantów” 00,10

Mandatariusz w 1. niedz. września i rekolekcje[890] 00,40

W Nawiedzenie Najśw. Maryi P. dla „kalikanta”

posłanego bezużytecznie 00,10

l niedz. października – „kalikant” 00,20

Mandatariusz 2. i 3. niedz. paźdz. 00,20

l niedz. listopada 00,10

(Czysta kartka)[891]

132.[892]. [WYKAZ WYDATKÓW B][893]

A.I.D.G.-A.D.P.

Kongregacja chłopców del Pianto

1. Obrazy św. Jana Ewangelisty dla domu rekolekcyjnego (bez wliczania papieru) sk. 00,40

2. Obrazy Najśw. Imienia Maryi Panny 200 sztuk 00,30

3. Krucyfiksy przeznaczone na nagrody 15 sztuk 00,45

4. Święto św. Alojzego 01,05

5.Rekolekcje wrześniowe 01,44

6. Dla mandatariusza:

2 niedz. paźdz. 00,10

3 tegoż mieś. 00,10

4 tegoż mieś. 00,10

l listopada 00,10

l niedz. tegoż miesiąca 00,10

l niedz. grudnia – na nagrody 00,10

l niedz. marca 00,10

19 marca, św. Józefa 00,10

© Instytut Pallottiego 2018