Strona 284

Tom IV

Krucyfiksy , 79 sztuk 02,12

Życiorysy Świętych 11 sztuk 02,00

Książki niedzielne św. Alojzego 5 sztuk 00,25

Modlitwy o śmierć szczęśliwą 10 sztuk 00,10

Obrazy św. Alojzego i Pana Jezusa 00,20

Premie z 24 kwietnia 1825, za książki darowane … 01,60

Mandatariusz na dz. l maj a 00,10

Niedzielni „kalikanci” (poruszający miechy

organów), 1., św. Alojzy 00,05

Mandatariusz w dni św. Piotra 00,10

Święto św. Alojzego, prócz 30 paoli od Pianto[887] 01,97

Mandatariusz na niedz. 4 września 00,10

Ten sam za rekolekcje wrześn. i 3. niedz. paźdz. 00,07

i Tenże za rekolekcje (itd. jak wyżej)

„Kalikanci” 00,071

Mandatariusz. 3. niedz. paźdz. skudów 00,10

Tenże, 4. niedz paźdz. i 1. listop. 00,20

Tenże, 1. niedz. listop. 00,10

Transport ławek do św. Tomasza[888] 00,20

4 duże ramy, dwie cegły (?) i odnowa połysku 02,70

Szkło na te ramy 01,30

Różne krucyfiksy 100 sztuk 03,00

Życiorysy Świętych 7 sztuk 00,95

Inne 4 ramy 01,20

Oszklenie dla nich 00,51

Książki miesiąca Maryjnego sztuk 2.

Rozmyślania niedzielne św. Alojzego z innymi

modlitwami 7 sztuk. Penitent wiedziony przez

św. Alojzego 2 sztuki – wszystko na pergaminie

skudów 02,14

Koronki łańcuszkowe z kokosu 14 sztuk 00,45

Obrazy Chrystusa Ukrzyżowanego 00,30

Obrazy św. Franciszka Salezego sztuk 150;

inne – 5 ram oszklonych 01,80

Trzy mosiężne krucyfiksy i ich zmatowienie 00,90

Trzy krzyże na podstawkach 00,90

Obrazy Najśw. M. Panny in Cosmedin[889] 80 sztuk 00,40