Strona 281

Tom IV

Odpust

Za każdym razem, gdy się wypowiada akt wiary, nadziei i miłości z serca, przy zastosowaniu jakiejkolwiek formuły, byle wyrażała motywy wiary, nadziei i miłości, można pozyskać odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen, a stosując to codziennie przez miesiąc -odpust zupełny, który pozyskać można w dowolnym dniu spowiedzi i Komunii świętej łącznie z modlitwą w intencji papieża. Odpusty te przyznał św. Benedykt XIV.

Czysta kartka[872]

127. [ODPOWIEDZI NA PYTANIA][873]

A. I. D. G.-A. D. P.

1. Proszę się wstydzić tego pytania i złożyć całą ufność w Bogu.

2. Za pełnienie aktów miłosierdzia nie ściąga się na siebie kar Bożych.

4. Prawda!

5. Mówcie: Jestem ślepcem, który nie rozumuje.

Byleby tylko wstrzymywanie się od mięsa nie szkodziło wam, a jeśli budzi zdziwienie, byle nie powodowało nieporządku, macie swobodę je kontynuować lub zaniechać.

5. Wykorzystujcie (sytuację) obecną, by przysposobić się do tego, w czym Bóg chciałby was widzieć.

Módlcie się za mnie i za moich żyjących i zmarłych. Czysta kartka[874]

128. [MAKSYMY][875]

Sam proszony, proszę usilnie i natarczywie Wielce uniżony, oddany i zobowiązany sługa W. Pallotti