Strona 279

Tom IV

Papież Pius VII[866], za pośrednictwem kard. Somaglii swego Wikariusza Gen.[867] udziela[868] odpustu jednego roku wszystkim wiernym za każdym razem gdy odmówią akt uwielbienia Boga: „Niech będzie Bóg uwielbiony” itd. na cześć Najśw. Imienia Bożego (Jak w reskr. z 23 lipca 1081).

Papież Benedykt XIV reskryptem z 11 grudnia 1754 przyznał odpust siedmiu lat i siedmiu kwadragen, za każdym razem każdemu, kto z serca odmówi pobożnie akty Boskich cnót wiary, nadziei i miłości, a odpust zupełny każdemu, kto z serca odmawiał to będzie przez cały miesiąc, w dniu, w którym wyspowiada się i przyjmie Komunię św. i pomodli się za świętą Matkę Kościół; a wszystkie te odpusty mogą być ofiarowane na rzecz dusz czyśćcowych.

Ponadto tenże papież przyznaje odpust zupełny w chwili śmierci.

Św. pamięci Pius VI w brewe wydanym motu proprio 2 października 1796 przyznaje odpust stu dni, do przekazania również na rzecz dusz czyśćcowych, tym, którzy w jakimkolwiek języku, miejscu i czasie odmówią „Aniele Boży” itd. na cześć świętego Anioła Stróża dla uproszenia nieustannej jego opieki. Kto zaś rankiem i wieczorem będzie to odmawiał przez cały rok, temu przyznaje odpust zupełny w święto Aniołów Stróżów, pod warunkiem, że w tym właśnie dniu wyspowiada się, przyjmie Komunię św. i pomodli się za papieża.

Wreszcie, w innym brewe, z 20 września 1796 roku tenże papież Pius VI motu proprio potwierdza to, co wyżej, dodając inny odpust, zupełny do uzyskania w chwili śmierci dla każdego, kto w ciągu życia często odmawiał wzmiankową modlitwę „Aniele Boży”

Dla tych, co pozdrawiają się przy spotkaniu w jakimkolwiek języku pozdrowieniem „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i „Na wieki wieków „ został przyznany studniowy odpust przez papieża Sykstusa V[869] bullą z 11 lipca 1589. I można dodać, że przez nabożne odwoływanie się do Najśw. Imienia Jezusa i Maryi, na mocy przyznania Sykstusa V w cytowanej bulli dostępuje się odpustu 25 dni. Tym zaś, którzy w swym życiu mieli nabożny zwyczaj pozdrawiania się jak wyżej, albo częstego wzywania Najśw. Imion Jezusa i Maryi, tenże papież przyznaje odpust zupełny, gdy w chwili śmieci wzywają wspomniane najśw. Imiona, jeśli już nie mogą słowami to przynajmniej z sercem skruszonym.