Strona 278

Tom IV

Modlitwa[860]

Oto ja, o Dobry i Najsłodszy Jezu itd.

Przebili ręce i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje (Ps 21,17 nn) (Trzy strony czyste)[861]

124. [NOTKI O ODPUSTACH][862]

1. Przy nabożnym ucałowaniu jakiegokolwiek św. wizerunku, lub krzyża , czy jakiegoś przedmiotu naszej świętej Religii.

2. Przy krucyfiksach i krzyżach.

3. Przy wzywaniu imion: Boga, Jezusa, Maryi, czy też Anioła Stróża lub świętego.

4. Przy ucałowaniu krzyży znajdujących się w Domu Przemysłowym obok Term[863].

125. [ZBIÓR ODPUSTÓW][864]

Św. pamięci papież Pius VI[865] wszystkim, co przynajmniej sercem skruszonym odmówią raz na dzień akt uwielbienia: „Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najśw. Boskim Sakramencie”, przyznał sto dni odpustu. Tym, którzy w ciągu całej oktawy Bożego Ciała i we wszystkie czwartki całego roku odmówią to trzy razy dziennie – trzysta dni odpustu. Prócz tego, tym, którzy codziennie przez miesiąc łącznie ze spowiedzią i Komunią św., odmówią to, modląc się w intencji papieża, przyznał odpust zupełny. Z dekr. 14 maja 1776.

Tenże papież przyznał sto dni odpustu każdemu, kto z sercem skruszonym odmówi jeden lub drugi z tych aktów strzelistych: „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie NMP”, lub: „W Poczęciu swoim Panno nieskalana, módl się do Ojca, któregoś Syna porodziła, Jezusa poczętego z Ducha Świętego” (Również z reskr. z 21 listopada 1793).