Strona 276

Tom IV

w chwili śmierci wraz z innymi władzami przysługującymi stróżom tej konfraterii; a władza ta rozciąga się na wszystkich następców i stróżów danego czasu (13 lipca 1817).

6. Uprawnienie do wpisywania, poświęcania szkaplerzy Trynitarzy Bosych, i dzielenie się z wiernymi wszystkimi innymi pożytkami konfraternii (10 lipca 1817).

7. Uprawnienie do wpisywania do Mercedariuszy i do poświęcania szkaplerzy (23 czerw. 1817).

121. ODPOWIEDŹ NIEZNANEMU[852]

A.I.G.D. – D.O.S. – I.M.I. – D.A. – M.M.[853]

1. Że sam[854] posiada wszystkie upoważnienia.

2. Postarać się, aby były wprowadzone wszystkie na każdym miejscu.

3. Każdego dnia w tygodniu praktykować ustanowione praktyki nabożne.

4. Ta, która dotyczy Najświętszego Serca Jezusowego – w czwartek, gdyż wtedy obchodzi się pamięć ustanowienia Najświętszego Sakramentu.[855]

5. Kończyć każde nabożeństwo błogosławieństwem Najśw. Sakramentem w puszce, jeśli nie można urządzić wystawienia; ale przed benedykcją przyjmie się Komunię św. duchową, lub co najmniej odprawi się wszystko to, co przewidziane na czwartek.

6. Najśw. Serce Jezusa i Maryi., Najśw. Krew., Niepokalane poczęcie., Karmel., Matka Boża Bolesna., Różaniec., Pasek.

7. W piątek Droga Krzyżowa.

8. Ojcze Nasz, Zdrowaś, Chwała Ojcu za rozszerzenie religii.

8. Poświęcenie koronki na część Pana Jezusa, i poświęcenie, jakie Pius VIII przekazuje innym osobom(!?).

10. Konferencje dla duchownych, a potem dla świeckich, prowadzone przez duchownego.