Strona 273

Tom IV

17. Na urzędników św. Penitencjarii przyjmujących coś danego nawet samorzutnie z okazji wysyłania i innych świadczeń tejże Penitencjarii.

18. Na ordynariuszy czy wikariuszów generalnych, przekazujących władzę z wypadków zastrzeżonych, czy inne dyspensy za pieniądze. Biskupi zaś, którzy tego lub odpustów udzielają za pieniądze, popadają w suspensę i w karę zakazu wstępu do kościoła i pobierania owoców takiego udziału.

19. Na mniszki naruszające klauzurę przez wyjście, poza wypadkami dozwolonymi przez prawo.

20. Na tych, którzy pod pozorem uzyskanego zezwolenia wchodzą poza klauzurę mniszek, i na same mniszki jak i ich przełożonych w tym współdziałających; ma się tu przestrzegać bulli Benedykta XIV[845] „Salutare”.

21. Na tych, którzy dają lub obiecują coś za przyznany akt łaski czy sprawiedliwości w Kurii Rzymskiej.

22. Na darujących dobra wspólnoty gubernatorom czy innym urzędnikom Państwa Kościelnego dla uzyskania łaski czy sprawiedliwości od ich trybunałów.

Uwaga: Przy podpadaniu pod karę musi chodzić o dobra wspólnoty.

23. Na wywożących artykuły spożywcze z miejsc podległych Stolicy Apostolskiej na inne tereny panujących, tj. zboża, oliwy, warzyw, zwierząt dla celów hodowlanych itd.

24. Na przechowujących u siebie czy ukrywających pisma należące do Kamery Apostolskiej, a także na wiedzących o tym, a niewyjawiających.

25. Na czyniących obietnice czy zobowiązania w związku z życiem, śmiercią lub przyszłym wyborem papieża, lub promocją kardynalską.

26. Na spowiedników świeckich czy zakonnych rozgrzeszających w wypadkach zastrzeżonych dla papieża, zawartych w bulli „Coenae” albo w dekrecie Klemensa VIII, a także w wypadkach zastrzeżonych dla biskupów.

27. Na tych samych spowiedników zwalniających z zastrzeżonej dla papieża albo biskupa jakiejkolwiek cenzury, bez prawowitego upoważnienia.

28. Na uczących czy utrzymujących, jakoby możliwa była spowiedź sakramentalna, drogą listową, i rozgrzeszenie od kapłana nieobecnego.