Strona 272

Tom IV

4. Na spowiedników świeckich czy zakonnych, którzy bez prawowitego upoważnienia zwalniają albo zamieniają któryś z pięciu ślubów zastrzeżonych dla papieża[844].

5. Na gubernatorów i innych urzędników Państwa Kościelnego, którzy biorą upominki od wspólnot czy prywatnych osób, i na dających takie upominki, wyjąwszy artykuły spożywcze do zużycia w ciągu trzech dni.

6. Na przeszkadzających w egzekwowani Listów św. Penitencjarii, albo doradzających czy wspomagających ich w tym.

7. Na sędziów kościelnych dopuszczających alienowanie dóbr kościelnych lub miejsc świętych ze szkodą dla wspomnianych kościołów i miejsc świętych, oraz na tych którzy tych alienacji się dopuszczają.

8. Na zmawiających się o wybór następcy żyjącego jeszcze papieża, jeśli zmowa ma charakter umowy a nie tylko porady.

9. Na wysyłających listy do obecnych na konklawe i na przyjmujących (te listy).

10. Na duchownych, którzy po otrzymaniu z Datarii Apostolskiej jakiegoś kościoła parafialnego, i po złożeniu przysięgi o rezydencji, nie zrzekając się go, łamią przysięgę rezygnując, a nie rezydując.

11. Na przywłaszczających sobie dobra Kościoła czy miejsc świętych i „Góry miłosierdzia” i na powodujących przeszkodę w ich użytkowaniu oraz na duchownych, którzy na takie przywłaszczanie przyzwalają.

12. Na naruszających klauzurę mniszek, nawet w celach nie wykraczających przeciw przyzwoitości, bo naruszający w celach nieprzyzwoitych są objęci dekretem tegoż Klemensa VIII z roku 1602.

13. Kobiety wchodzące do klasztoru czy domów zakonów ścisłych.

14. Na ordynariuszy dopuszczających rezygnowanie z beneficjów wbrew formie i postanowieniu bulli św. Piusa V „Ouanta”. Popadają oni w suspensę zastrzeżoną papieżowi, a jeżeli ją pogwałcą w sposób przewidziany we wspomnianej bulli, popadają w ekskomunikę również zastrzeżoną papieżowi.

15. Na domagających się jakiejś korzyści za przekazanie, ustanowienie i prowizję beneficjów, czy też za dopuszczenie beneficjów do objęcia urzędu.

16. Na czyniących jakiekolwiek przeszkody biskupom czy inkwizytorom przy postępowaniu w sprawach tyczących się św. Inkwizycji.