Strona 269

Tom IV

Psalm 129

Z głębokości wołam do Ciebie, Jahwe, o Panie słuchaj głosu mego Nakłoń swoich uszu ku głośnemu mojemu błaganiu.

Jeśli zachowasz pamięć, Jahwe, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.

W Jahwe pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza, czekam na Twe słowa. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu.

Niech Izrael wygląda Jahwe. U Jahwe bowiem jest łaskawość, i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Chwała Ojcu, itd, albo Wieczny odpoczynek, itd. (Następują dwie karty czyste).

119. [NOTKI ASCETYCZNO-PRAWNE][837]

Kartka czysta[838]

Dwadzieścia jest ekskomunik[839] zastrzeżonych bullą „Coenae”, a mianowicie:

1. Heretycy wraz z ich zwolennikami czytającymi, przetrzymującymi i drukującymi ich książki, oraz schizmatycy.

2. Odwołujący się od papieża do przyszłego soboru, i popierający ich.

3. Piraci przemierzający nasze morza, im sprzyjający i dający schronienie.

4. Przywłaszczający sobie jakiekolwiek dobra chrześcijańskich rozbitków, nawet gdy znajdują się na brzegu.

5. Narzucający nowe cła i myta, czyje powiększający.

6. Fałszujący czy sporządzający fałszywe listy Apostolskie.

7. Przekazujący Turkom i innym wrogom chrześcijańskiego imienia broń czy inne militarne środki, albo zdradzający na szkodę chrześcijan to, co należy do (bezpieczeństwa) państwa chrześcijańskiego.