Strona 268

Tom IV

Po wyjściu duszy z ciała mówi się zaraz:

R. Przyjdźcie z pomocą Święci Boży, wyjdźcie naprzeciw Pańscy Aniołowie, przyjmując jego duszę i zanosząc w ofierze przed oblicze Najwyższego Pana.

V. Niech cię przyjmie Chrystus, który cię wezwał, Aniołowie zaś niech cię zawiodą na łono Abrahama (Łk 16, 22).

R. Przyjmując ją i ofiarując przed obliczem Najwyższego.

V. Wieczny odpoczynek itd.

R. A światłość wiekuista itd. – Ofiarując ją przed obliczem Najwyższego.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz (Mt 6, 9-13)

V. I nie wódź nas, itd.

R. Ale nas zbaw, itd

V. Od bram piekielnych (Mt 16, 18)

R. Wybaw Panie duszę jego.

V. Niech odpoczywa w pokoju. – R. Amen.

V. Panie wysłuchaj (Ps 1011, 2) itd.

V. Pan z wami itd.

Módlmy się

Polecamy Ci Panie duszę sługi twego N. aby umarłszy dla świata, żył dla Ciebie, a ty przez darowanie dobroci pełnej miłosierdzia, oczyść ją od grzechów, jakie popełnił wskutek ułomności ludzkiego życia. Przez Chrystusa Pana naszego itd.

Teraz można odmówić pięć Ojcze nasz, Zdrowaś z Psalmem (129) „Z głębokości”, z następującą modlitwą:

Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie, uwolnij duszę sługi Twego N. z wszelkich więzów j ego przewinień, aby przy chwale zmartwychwstania wskrzeszony, odetchnął pomiędzy Świętymi i wybranymi. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,

R. A światłość wiekuista, itd.

V. Niech odpoczywa w pokoju. – R. Amen.

Niech się zwróci (kapłan) do domowników i innych obecnych, by nie tylko w tej chwili modlili się na różańcu, ale i później przez różne zbożne czyny wspomagali duszę zmarłego.