Strona 267

Tom IV

Zachowując dalsze przepisy Rytuału, dodaje: Wspomożenie nasze, itd (Ps 123, 8)

Antyfona (Tb 3, 3). Panie wspomnij na przestępstwa (sługi twego, służebnicy twojej), wejrzyj, nie karz za grzechy jego (jej).

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Ojcze nasz itd. (Mt 6, 9-13).

V. I nie wódź nas na pokuszenie

R. Ale nas zbaw ode złego.

V. Zbaw sługę swego (służebnicę swoją) – i tak dalej:

R. Boże, nadzieję mającego (mającą) w Tobie (Ps 85,2)

V. Panie wysłuchaj, itd (Ps 101, 2)

V. Pan z wami, itd

Módlmy się

Najłaskawszy Boże, Ojcze zmiłowań i Boże wszelkich pocieszeń (2 Kor l, 3), który nie chcesz, by zginął ktokolwiek wierzący i ufający Tobie według wielkiego miłosierdzia Twego (Ps 50, 3), wejrzyj łaskawie na Twojego sługę N, którego Ci poleca żywa wiara i chrześcijańska nadzieja. Nawiedź go swą pomocą przez mękę i śmierć Twego Jedno-rodzonego Syna, i odpuść mu dobrotliwie winę, by jego dusza w chwili swego wyjścia znalazła w Tobie łaskawego sędziego, a oczyszczona od wszelkiej zmazy Krwią tegoż Twojego Syna, mogła przejść do życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Teraz, po odmówieniu „Spowiadam się” przez jednego z obecnych kleryków, kapłan mówi: „Niech się zlituje” itd, „Odpuszczenie” itd., kapłan kontynuuje: Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boga żywego (Mt 16, 16) który błogosławionemu Piotrowi swemu Apostołowi przekazał władzę wiązania i rozwiązywania (Mt 16, 19) przez wielkie swoje miłosierdzie[836] niech przyjmie twoją spowiedź, i niech ci przywróci pierwszą ową szatę, jaką na chrzcie otrzymałeś. Ja zaś na mocy władzy udzielonej mi przez Stolicę Apostolską, udzielam ci odpustu zupełnego i darowania wszystkich twoich grzechów. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Przez najświętsze tajemnice ludzkiego odkupienia, niech wszechmogący Bóg daruje ci wszelkie kary życia obecnego i przyszłego, niech ci otworzy bramy Raju i niech doprowadzi cię do wiekuistej radości. Amen.

Niech cię błogosławi Bóg Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.