Strona 263

Tom IV

R. Boże mój, ufających w Tobie (Ps 85, 2)

V. Powiedziałem, Panie, ulituj się nad nim

R. Uzdrów jego (jej) duszę, bo zgrzeszyła przeciw Tobie (Ps 40, 5)

V. Panie, wysłuchaj modlitwy mojej

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie (Ps 101, 2)

V. Pan z wami

R. I z duchem twoim

Módlmy się

Wejrzyj, Panie, na sługę Twego (służebnicę Twoją), brata naszego (siostrę naszą) udręczonych chorobą ciała i wzmocnij duszę przez Siebie stworzoną, by karceniami oczyszczona, przez Twoje leczenie poczuła się zaraz ocalona. Przez Chrystusa, itd. R. Amen.

Teraz przejęty żywą wiarą, nadzieją i miłością, skruchą i pokorą, położy prawicę na głowę chorego mówiąc:

Na chorych ręce kłaść będą, a wyzdrowieją (Mk 16, 18) + Jezus, Syn Maryi, Zbawiciel i Pan świata, przez zasługi Najśw, Maryi Dziewicy, Józefa Jej Oblubieńca, Jana Chrzciciela, NN. i wszystkich Aniołów i Świętych, niech ci będzie łaskawy i litościwy. Amen.

Chrystus Pan niech będzie przy tobie + by cię bronić, w tobie +, by cię podtrzymywać, przed tobą +, by cię prowadzić, za tobą +, by cię strzec, nad tobą +, by cię błogosławić. – Ten, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo Ojca + Wszechmogącego, i + Syna i + Ducha świętego niech zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze. Amen.

W razie, gdy chorych jest więcej, mówi się w liczbie mnogiej. Następuje pokropienie święconą wodą.

Ewangelie[833]

Na obronę przed febrą

V. Pan z wami

R. I z duchem twoim

Ewangelia święta + według Łukasza (Łk 4, 38-40) + (W razie gdy chory nie może przeżegnać się znakiem krzyża, żegna go nim (po sobie) kapłan na czole, ustach i piersiach). Chwała Tobie Panie.

W owym czasie wyszedłszy Jezus z synagogi, wstąpił do domu Szymona.

[833] Ewangelie: następują ich urywki na dane okoliczności