Strona 255

Tom IV

110. [POBOŻNA INTENCJA][807]

Pragnę Boże mój, bym był już uczynił i bym czynił nadal w każdym z nieskończonych momentów, od całej wieczności i po całą wieczność, tyle aktów miłości Bożej, jak i aktów wszystkich cnót i tyle dobrych dzieł, na ile z nich Ty zasługujesz. Wszystko zaś to z tak wielką doskonałością, jakiej Ty jesteś godzien, i wszystko dla wszelkich możliwych, Tobie miłych celów. I dla tychże celów ofiaruję Ci Najdroższą Krew P.N.J. Chrystusa. I ofiaruję ją jeszcze na podziękowanie, jakobyś mi już udzielił wszelkich łask na większą chwałę Twoją i dla większego uświęcenia mojej duszy, jak i dusz bliźnich, a także, jak gdybyś mi już przyznał raj bez przechodzenia przez czyściec.

Czysta karta[808].

111. [AKT JEDNOCZENIA SIĘ Z WOLĄ BOŻĄ][809]

Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi odpowiednio do nieskończonego Twego miłosierdzia (Mt 6, 10 i Ps 50, 3), przez zasługi Twoje, Najśw. Twej Rodzicielki oraz wszystkich Aniołów i świętych.

Życie, Męka, Agonia i Śmierć P.N.J.Chr. i Boleści Najśw. Dziewicy Maryi niechaj zawsze i we wszystkim będą we mnie i we wszystkich innych przez zasługi tegoż P.N.J.Chr. Niechaj też przez najświętsze Jego życie zniszczone będzie całe życie moje, a życie Jezusa Chrystusa Pana mojego, życie Przenajśw. Trójcy, Najśw. Dziewicy Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych niech będzie życiem moim.

Karta biała[810]

[807] Ulotka bez daty. – Facsymile tego tekstu zob. na s. 187 wyd. kryt. Mocci.

[808] Jakoż str. 2 nieznanego autora zawiera zdanie „napisane przez Abbate ks. Wincentego Pallottiego do s. zakonnej Józefy Marii Marcucci od św. Flawii Domitylli we Frascati, której ma się odesłać. – Zob. Frank, Indeksy, 16.

[809] Dwustronna ulotka, bez daty.

[810] Str. 2 nieznanego autora zawiera słowa: „Jeśli świat nie zapomina o tobie, ty zapomnij o nim, jeśli cię nie porzuca, pamiętaj, żeś go ty porzucił(a), a ja cię od niego uchroniłem; jeśli cię prześladuje uciekaj, jeśli ci schlebia – okaż mu wzgardę, jeśli tobą gardzi – znoś to cierpliwie; jeśli cię szuka, niech cię nie znajdzie dla niczego innego, jak dla wielbienia Wszechmogącego w tobie. A co do pozostałych nie powinieneś żywić innego wspomnienia, jak pamiętają żywi o zmarłych, a o sobie masz tak zapomnieć, jak zapominają zmarli żyjących. I chcą, abyś z mieszkańcami tej ziemi nie utrzymywał ściślejszych stosunków, niż żyjący czynią to ze zmarłymi”.