Strona 251

Tom IV

Bóg asystuje w Aniołach, objawia w Archaniołach, strzeże w Mocach, kieruje w Księstwach, rozkazy wydaje w Panowaniach jak Majestat, zasiada na Tronach jak Słuszność, jest kontemplowany w Cherubinach jako Prawda, miłuje w Serafinach jako Miłość. Gdy się czyta homilię 34. św. Grzegorza, papieża, wygłoszoną w Bazylice świętych Jana i Pawła w trzecią niedzielę po Trójcy Świętej, zdobywa się odpowiednie wyjaśnienia, jak również czytając św. Tomasza Doktora Anielskiego I, q 108 a 5.

(d) Z oglądania tylko tego, co mówi św. prorok Izajasz w r. 6: „przyleciał do mnie jeden z serafinów trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza (i) dotknął nim ust moich”, jak tego, co przedstawia św. Prorok Zachariasz: „I wystąpił Anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanął inny, któremu on nakazał: śpiesz się i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów”. Poznaje się jasno, że zgodnie z wolną i godną uwielbienia wolą Najwyższego Aniołowie Wyższych Chórów przekazują Aniołom Stróżom dary Boże albo od siebie bezpośrednio, albo za pośrednictwem Chóru niższego. Toteż należy zauważyć, że przez jakiekolwiek wyrażenie wskazujące na bezpośrednią czy pośrednią posługę ewangeliczną wyższych Chórów nie ma się rozumieć jakoby ona powodowała determinację, ale odczytuje się ją jako wolne działanie Boga zlewającego na dusze[802] swe dary poprzez posługę anielskich wyższych Chórów, pełnioną pośrednio czy bezpośrednio. Dobrze będzie raz jeszcze czytać homilię 34. św. Grzegorza, papieża[803].

108. [MAKSYMY Z PISMA ŚW.][804]

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele (l Kor 6, 20)[805]

Jeżeli ktoś nie kocha Pana, niech będzie wyklęty (l Kor 16, 22)

Szukajcie Pana dopóki może być znaleziony (Iz 55, 6).

Będziecie mnie szukać a nie znajdziecie, i w grzechach waszych pomrzecie (J 7, 34). (Z dwu łotrów jeden się zbawia, drugi się potępia).

[802] „na dusze odkupione” – dod. późn.

[803] Na dole strony uwaga Hettenkofera: „ Miesiąc Maryjny dla kleru – dzień 23”.

[804] Fascykuł 8- stronicowy, bez daty. Publikujemy to jedynie w tym celu, by ukazać u Pallottiego jego znajomość Pisma św. jak i kierunek doboru materii.

[805] Zob. przyp. 799 – Nie wszystkie jednak miejsca zostały sprawdzone czy poprawione przez wydawcę. F. B.