Strona 25

Tom IV

za[63] tych, którzy łączą się w adorowaniu Ciebie. O Najsłodsze Serce Mego Zbawiciela, racz przyjąć je i wysłuchać na rzecz nędznego mnie, grzesznika i na rzecz wszystkich zrzeszonych dla adorowania Ciebie. A ja, kochany mój Jezu, w głębokiej pokorze ofiaruję Ci serce moje i całej wspólnoty zrzeszonych przy Najśw. Twym Sercu. W płonącym tym ognisku Miłości ukryj nas wszystkich, obroń nam Kościół, zachowaj nam dobrych, oświeć nam grzesznych, podnieś nam dusze czyśćcowe, podczas gdy my wciąż mówić będziemy: Sercu Jezusowemu podzięka i chwała, Że swą Boską miłością z piekieł nas wyrwało (lub: Że Boska jego miłość z piekła nas wyrwała).

Trójco Przenajśw.: Ojcze, Synu, Duchu Święty Boże, adorujemy Cię, składamy Ci dzięki i ofiarujemy na wieczystą ofiarę wszystkie nasze serca wraz z Boskim Sercem Jezusa, z najmilszym Sercem Maryi.

Strofuj mądrego, a będzie Cię miłował (Prz 8)

Nie strofuj szydercy, by Cię nie znienawidził (Prz 8,9)

17. [MODLITEWNE AKTY CHRZEŚCIJAN][64]

Boże mój Przedwieczny, wierzę w Ciebie bo jesteś nieomylny, wszechmocny i miłosierny oraz [jesteś] najwyższym Dobrem. Ożyw moją wiarę! Dzięki zasługom Jezusa Chrystusa pokładam ufność w Tobie – spotęguj moją nadzieję! Miłuję Cię – rozpalaj coraz bardziej moją miłość! Żałuję, żem zgrzeszył, bo jesteś Który[65] jesteś – wzmocnij mój żal! Adoruję Cię jako początek [mego bytu], pragnę Ciebie jako cel ostateczny, dziękuję Ci jako mojemu nieustannie świadczącemu dary Dobroczyńcy, wzywam Cię jako najwyższego Mego Obrońcę.

Boże mój, Najukochańszy Ojcze, racz kierować mną swoją mądrością, powściągać mnie swą sprawiedliwością, pocieszać mnie swym miłosierdziem, chronić mnie, swoją wszechmocą. Składam Ci w ofierze me myśli, słowa i czyny i moje cierpienia, bym zawsze myślał o Tobie, o Tobie mówił, zgodnie z Tobą działał, dla Ciebie

[63] „Szczególnie za” – dod. późn.

[64] Dwie kartki bez daty. Tytuł Orlandiego.

[65] „Który” pierwotnie przez małe „k”, zmienione na „K” p. Wj 3, 14, gdzie Bóg odpowiada Mojżeszowi „Jestem Który jestem”.