Strona 247

Tom IV

Uczniowie[784], którzy dojdą do wieku lat dziesięciu, powinni zawsze brać udział w oratorium i w zebraniach.

Raz w roku odbędą się tam rekolekcje święte, a raz w miesiącu, a przynajmniej co trzeci miesiąc – dzień skupienia.

Przed lekcjami lub po nich wszystkie dziewczynki będą przyprowadzane przez swych krewnych na Mszę św.; nigdy nie pójdą same, lecz zawsze w towarzystwie któregoś z krewnych czy osoby przez nich wyznaczonej.

We wszystkie święta, a także w inne dni mają uczęszczać na oratorium, na naukę religii i na zebrania (Adunanza); a jeśli tych pobożnych praktyk nie prowadzi się dla kobiet – na inne jakieś nabożeństwo, lecz w towarzystwie własnych rodziców.

Mają się spowiadać co tydzień lub co dwa tygodnie, a za zgodą spowiednika, przystępować do Komunii św. tak często, jak tylko możliwe.

Powinny odprawiać nowenny itd.

Przypomina się, by nie zapominały aktów wiary itd.

Zegar Męki Pańskiej.

Podkreśla się, że jeżeli jest tam jakieś zarządzenie przeciwne, rozumie się, że powyższe go nie uchylają (?).

105. [RÓŻNE ZDANIA (AFORYZMY)][785]

1. Wielebnego O. Wincentego Pallottiego, analityczne określenie człowieka[786].

Człowiek to istota obdarzona inteligencją nieograniczoną w skuteczności działania, który przez naturalne oddziaływanie, korzystając z cielesnej maszyny (czyli mechanizmu swego ciała), niby z narzędzia przeznaczonego do przejmowania i przygotowywania dla niej przez ćwiczenie i poznawanie obrazów całego uniwersum, zmierza całkowicie przez swój pierwotny i bezwzględny rozruch do tego najprostszego punktu, w którym poza wszelkim ograniczeniem czasu i miejsca najżywsze pojęcie i całkowicie pełną

[784] Odtąd aż do końca pisma, słowa kierowane przede wszystkim do uczennic, pisane są bez jakiejkolwiek staranności, co do kaligrafii.

[785] Pisane na 8 stronach, bez daty.

[786] Pismo nie pochodzi od Pallottiego, lecz publikujemy jeż uwagi na jego nim zainteresowanie, przez które je skopiował. Nie wiemy, kto to był wzmiankowany Falletti. – Tłumacz, po podaniu małej próbki, rezygnuje z reszty przekładu jako dla polskiego czytelnika bez znaczenia – F.B.