Strona 246

Tom IV

Uwaga: Jego Świątobliwość P.N. papież Pius VII szczęśliwie nam panujący[777] za pośrednictwem J. Em. Kard. della Somaglii[778], swego Wikariusza Generalnego, udziela odpustu jednego roku wszystkim wiernym za każdorazowe odmówienie powyższego wielbienia najgodniejszego czci imienia Bożego.

6. Oprócz obrazu Najśw. Matki Bożej Maryi, mają być we wszystkich szkołach również wizerunki Chrystusa Ukrzyżowanego, a wskazane jest, by były one albo z drzewa, albo wyrażone w innym tworzywie, gdyż może to b u- dzić żywsze współczucie. Literami zaś wyraźnymi mają być wypisane takie hasła, jak: „Bóg nas widzi”, „ Wieczność”.

104. [INNE REGUŁY DLA SZKÓŁ][779]

A.I.D.G. – D.O.S. – D.A. – I.M.I. -M.M. – A.E.

Metoda duchowa do praktykowania w szkołach
1. Wszystkie szkoły zakłada się pod czcigodnym wezwaniem Najśw. Sakramentu[780], pod opieką Maryi, Niepokalanej Matki Miłosierdzia, św. Józefa, św. Alojzego Gonzagi. Dlatego z okazji ich uroczystości wszyscy uczniowie odprawią w domu[781], na ich cześć nowennę, obchodząc nabożnie ich święta; ku czci zaś Maryi, Matki Bożej mają obchodzić nowennę przed wszystkimi większymi jej uroczystościami; w maju zaś obchodzić będą Jej miesiąc maj.

Uwaga I:[782] W czasie wszystkich wspomnianych nowenn i w czasie miesiąca Maryi cała brać szkolna codziennie zbierać będzie kwiatki, które nie podpisane przez uczniów przynoszone będą do szkoły[783]; w każdą zaś majową sobotę i w wigilię św. Józefa i Alojzego Gonzagi, a także w każdą większą uroczystość Matki Bożej, odczyta się niektóre z tych kwiatków ku zbudowaniu ogółu.

[777] Nie ma więc wątpliwości, że ten urywek pisma sporządzono między 1800 a 1823, w okresie pontyfikatu Piusa VII.

[778] Giugio Maria Della Somaglia (1744- 1830), kard. w 1795, Wikariusz Gen. w latach od 1795 do 1818.

[779] Dwustronicowa kartka, bez daty.

[780] „pod czcig. wezwaniem… Sakramentu” – dod. późn.

[781] Odmianą są słowa: „Po uroczystości nowennę świętą odprawi się w szkole”.

[782] „I” – to dodatek późniejszy.

[783] „do szkoły” – dod. późn.