Strona 245

Tom IV

2. Co pół godziny, również w porannej porze, odmawiać się będzie akt strzelisty: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Krew Jezusa Chrystusa na zadośćuczynienie za grzechy i za potrzeby Kościoła św.

Uwaga: Papież Pius VII[775] przyznał sto dni odpustu za pobożne, każdorazowe odmówienie tegoż aktu strzelistego.

3. W ciągu dnia, po obiedzie, również przed rozpoczęciem nauki, praktykowane będzie 8- lub 10-minutowe czytanie duchowe, albo lektura życiorysu jakiegoś Świętego, odpowiedniego dla wieku czy kondycji uczniów, albo też „Nabożny Dziennik”

4. Co pół godziny, również po obiedzie odmówi się akt strzelisty: „Niech będzie pochwalone święte i niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny”.

Uwaga: śp. papież Pius VI[776] ustanowił sto dni odpustu za każdorazowe odmówienie powyższego aktu strzelistego.

4(!) Nauczyciele, po odczytaniu punktów do medytacji rano, a w ciągu dnia po czytaniu duchowym, zechcą podsunąć chłopcom jakąś refleksję wiążącą się z medytacją i z czytaniem, stosując ją do wieku i kondycji uczniów.

5. W porze poobiedniej przed rozpuszczeniem chłopców i po od mówieniu litanii do NMP odmówi się wielbienie Najśw. Imienia Bożego:

Akty uwielbienia:

Niech będzie Bóg uwielbiony,

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego,

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek,

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe,

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najśw. Sakramencie Ołtarza,

Niech będzie uwielbiona Wielka Matka Boża, Najśw. Panna Maryja,

Niech będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki,

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich Świętych.

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – zawsze niech będzie chwalony (albo) LaudaterJesus Christus – In saecula. Amen.

[775] 1800- 1823. Wygląda na to, że pismo jest współczesne jego pontyfikatowi.

[776] 1777- 1799.