Strona 241

Tom IV

Zasady dla związku

1. Moderatorem związku (Adunanza) będzie gorliwy kapłan, klerycy zaś w dostatecznej liczbie, a w ich braku przykładni świeccy będą asystentami Dziesiątki chłopców. Dziesiątek tych będzie więcej lub mniej, w zależności od większej czy mniejszej liczby asystentów – poszczególne jednak mają się składać co najmniej z dziesięciu lub więcej chłopców[748]. Zebrania związku odbywać się będą codziennie, chyba że będzie to niemożliwe[749].

2. Skoro związek jest po to, by wychowywać na dobrych wiernych, przeto każdy młodzieniaszek (o ile się do tego nadaje), w przeciągu czterech miesięcy, licząc od wstąpienia do związku, winien być pouczony o Zasadach Związku i Metodzie życia i o umiejętnościach zachowania się. Czynić to będzie tzw. Mistrz nowicjuszów, wybrany spośród naj przykładni ej szych asystentów[750]. Ustala się jego wiek[751].

3. Każdy członek związku powinien: 1. Przystępować do sakramentów św.[752]. 2. Unikać gier publicznych i towarzystwa kolegów; 3. Słuchać przełożonych. 4. Jeśli czasem nie przyjdzie na zebranie, niech poprosi jednego ze swych rodzicieli[753], by przedstawili moderatorowi powód absencji. Zakazuje się też wszystkim członkom przynoszenia kijów, scyzoryków czy noży.

Uwaga[754] Każdy z asystentów ma posiadać notes, w którym zapisze imię, nazwisko, itd., pilność, itd.

4. Uchybiający zasadom będzie: 1. Upomniany prywatnie; 2. jeśli się nie poprawi, należy go skarcić na wspólnym zebraniu; 3. jeśli i po tym nie nastąpi poprawa[755] będzie ukarany, z umiarkowaniem[756], na publicznym zebraniu.

[748] („poszczególnie jednak… więcej chłopców”) – dod. późn.

[749] „Zebranie związku… niemożliwe” – dod. późn.

[750] „Czynić to będzie… asystentów” – dod. późn.

[751] „Ustala się jego wiek” – dod. późn.

[752] Następuje odsyłacz z takim tekstem przekreślonym: „ Godzien odprawia medytację, nowennę lub „decynę” ku czci Ducha Świętego, wszystkie nowenny ku czci Matki Bożej; będzie się obchodzić miesiąc Maryjny, nowenny do św. Alojzego Gonzagi i inne według woli kierownika”.

[753] „jednego ze swych” – dod. późn.

[754] Cała nota dodana późn.

[755] Zamiast pierwotnego: „jeśli po publ. naganie nie nastąpi poprawa”.

[756] „Z umiarkowaniem” – zmiana późniejsza.