Strona 24

Tom IV

14. [OFIAROWANIE][58](Często w ciągu dnia).

Boże mój, niegodny jestem jakiejkolwiek łaski, ale Ty mi udzielasz ich wszystkich przez Twe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi.

Przedwieczny Ojcze, w zjednoczeniu z wszystkimi stworzeniami, a szczególnie z Jezusem i Najśw. Maryją, pragnę, bym w przeszłości ofiarował i od całej wieczność po całą wieczność ofiarowywał w każdej chwili Najdroższą Krew tegoż Jezusa oraz zasługi Najśw. Maryi i całej Wspólnoty Niebian na podziękowanie, jak gdybyś mi użyczył już tych wszystkich łask, jak gdybyś uczynił mnie już bezgrzesznym i jak gdybyś mi już dał niebo bez przechodzenia przez czyściec.

15. [OŚWIADCZENIE][59]

Boże mój, nie jestem godzien daru pokonywania wszelkich pokus i praktykowania wszelkich cnót chrześcijańskich, ale Ty udzielasz mi tego wszystkiego przez miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi; ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś mi wszystkiego już użyczył.

Sam nic nie mogę – z Bogiem mogę wszystko – wszystko chcę czynić z miłości Bożej – Bogu cześć – mnie pogarda!

16. [CODZIENNE PORANNE OFIAROWANIE NAJŚW. SERCU JEZUSA][60]

A.I.D.G.[61]

Codzienne poranne ofiarowanie Najśw. Sercu Jezusa

O Serce Jezusa, jedna wielka Miłości, ofiaruję Ci me ubożuchne[62] modlitwy dnia dzisiejszego za siebie i za wszystkich, szczególnie

[58]Pismo bez daty.

[59] Luźne dwie kartki, bez daty.

[60] Pismo 4- stronicowe, bez daty.

[61] Często stosowany przez Pallottiego skrót hasła: „Na nieskończoną chwałę Bożą”.

[62] „debolissime” – słabiutkie.W pierwotnym oryginale „umili” – pokorne.