Strona 239

Tom IV

Metoda rekolekcji do praktykowania zwłaszcza po parafiach

1. W godzinę przed Mszą parafialną wierni zbiorą się w kościele. W pierwszej części (tej godziny) odbędzie się czytanie duchowne, jak to zaznaczono w nr 2.; w drugiej części odmówi się różaniec św.[741]

W czasie Mszy wyjaśnia się, jak zwykle, Ewangelię świętą, i w święta odmawia się koronkę do Krwi Najdroższej[742] wraz z modlitwami podanymi w nr 6, w pozostałe zaś dni modlitwy zestrojone z tokiem sprawowania bezkrwawej Ofiary, wraz z modłami, w nr 6[743]; i tak na zmianę.

Uwaga: Jeśli dla słusznych powodów nie było można zgromadzić wiernych na godzinę przed Mszą, należy dążyć do tego, by zebrali się przynajmniej o trzy kwadranse lub pół godziny przed Mszą. W tym przypadku należy poświęcić kwadrans na czytanie duchowe, potem na odmówienie różańca świętego. Gdyby nawet i tego nie dało się zrobić, to czytanie należy odprawić w czasie, gdy zbierają się wierni, by uczestniczyć w bezkrwawej Ofierze. W tym przypadku w jedno święto odmawiać się będzie w czasie Mszy św.[744] różaniec święty, w drugie zaś – koronkę do Najdroższej Krwi lub do Matki Boskiej Bolesnej w przypadku gdyby pierwsza nie była znana; w inne zaś – święte modlitwy, które łączą się z przebiegiem składanej Najśw. Ofiary oraz inne modlitwy podane wyżej w nr 6.

2. W ciągu dnia, po nauce, proboszcz lub inny gorliwy kapłan w otoczeniu osób przykładnego życia, poprowadzi lud wierny, podzielony według płci odmiennej, do jakiegoś pobożnego miejsca uznanego jako sanktuarium, o ile nie jest zbyt oddalone od miasta, choć musi się znajdować poza nim[745]. A jeżeli poza klasztorem OO. Franciszkanów są stacje Drogi Krzyżowej to nawiedza się właśnie te stacje. Przed odprawieniem Drogi Krzyżowej, po krótkim odpoczynku, jeden z gorliwych duchownych wystąpi na podwyższone raczej miejsce i powie krótką, lecz żarliwą naukę podobną do nauki misyjnej. Ująwszy wreszcie św. krucyfiks, pobudzi wiernych do serdecznej skruchy i tym samym krucyfiksem udzieli świętego błogosławieństwa.

[741] Przekreślono dodane „i inne modlitwy”.

[742] Zob. Enciclop. Cattolica X 1778.

[743] „Wraz z modłami podanymi pod n. 6” – dod. późn.

[744] „W czasie Mszy św. – dod. późn. '”

[745] „Poza nim” – dod. późn.