Strona 235

Tom IV

kandydatów formułę ofiarowania. Poczem złożą ją[717] na ręce kaznodziei, a wreszcie po trzech Zdrowaś i aktach strzelistych[718] zostaną spokojnie odprowadzeni na swoje miejsca.

Uwaga[719] Po tym zebraniu nowo zrzeszeni otrzymają świadectwo przyłączenia.

Do spowiedzi przystępować będą co tydzień lub przynajmniej co dwa tygodnie[720], a gdyby ktoś popadł w grzech śmiertelny, czy miałby w tej sprawie wątpliwości, niech do spowiedzi przystąpi zaraz, bo nie znamy momentu naszej śmierci.

Do Komunii św. przystąpią, gdy im zezwoli Ojciec duchowny.

5.[721] Na pierwszym zebraniu każdego miesiąca kaznodzieja po przemówieniu zapowie, jakiego świętego opiekuna i jakie jego cnoty naśladować się będzie w ciągu całego miesiąca.

6. W czwartą niedzielę miesiąca, a także z okazji śmierci jednego ze zrzeszonych, zamiast Oficium na cześć Matki Bożej, odmówi Oficium za Zmarłych.

7. Raz w miesiącu przewodniczący wraz z asystentami spotkają się na zebraniu dla podjęcia tego, co potrzebne do prawidłowego funkcjonowania samej kongregacji.

8. Co drugi miesiąc będzie praktykowany dzień odnowy celem przygotowania się na śmierć.

Uwaga I.[722] Byłoby bardzo wskazane, aby dzień skupienia urządzić przy zbieżności dwu świąt, a w takim wypadku pierwsze spotkanie odbyłoby się w godzinę przed wieczornym Anioł Pański[723] dnia poprzedzającego święto.

Sposób praktykowania dnia skupienia.

W dniu poprzedzającym skupienie, ok. godziny 23[724] członkowie zbiorą się w oratorium, a gdy już wszyscy będą razem, zacznie się czytanie duchowne. Po nim jeden z duchownych, po wspólnym odmówieniu „Przyjdź Duchu Święty” itd. z modlitwą[725] „Boże któryś serca wiernych” itd, i po Zdrowaś, wraz z aktem strzelistym[726], wygłosi

[717] „Poczem złożą ją” – dod. późn.

[718] „ Niech będzie uwielbione Jej święte i niepok. Poczęcie”.

[719] Cała ta „Uwaga” – dod. późn.

[720] „lub co najmniej co dwa tygodnie” – dod. późn.

[721] Cały num. 5 napisano na skrawku papieru, doczepionym do tekstu.

[722] Cała ta „Uwaga” – dod. późniejszy.

[723] Tak wedł. rachuby rzymskiej.

[724] Jak wyżej w przyp. 723.

[725] Zob. liturgię Uroczystości Ziel. Świątek.

[726] Zob. przyp. 718.