Strona 233

Tom IV

4. Po tym Oficjum czyta się Martyrologium[708] w języku ludowym.

6. Potem nastąpi komentarz o charakterze moralnym na temat bieżącej Ewangelii lub święta.

Uwaga. Jest prośba, by ten komentarz był dostosowany do wieku i poziomu zgromadzonych oraz, by był nie dłuższy niż pół godziny, a nie krótszy niż 20 minut.

6. Po komentarzu następuje Msza św.

W czasie Mszy św.: podczas pierwszego zebrania miesiąca – różaniec ku czci Matki Bożej; w czasie drugiego – koronka ku czci Najdr. Krwi P. N. J. Chr. albo Matki Bożej Bolesnej, lub też tzw. „Pańska”. W czasie innych zebrań miesiąca:[709] w trzecim alternatywnie i głośno[710] te modlitwy, jakie odpowiadają tokowi modłów przy Najśw. Ofierze, by wierni przyzwyczaili się do duchowego jednoczenia się z tak świętą czynnością.

Po dopełnieniu wspomnianych trzech punktów nabożeństwa odmawia się za każdym razem akty wary, nadziei, miłości i skruchy oraz uwielbianie Najśw. Imienia Bożego „Niech będzie Bóg uwielbiony”[711] itd. Trzy „Zdrowaś”, a przy każdym akt strzelisty: „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Najśw. M. Dziewicy”, do Niepokalanej Maryi, z błaganiem, by uprosiła nam: 1. Pełnię wszelkich cnót, 2. wzrost gorliwości w świętej służbie dla Niej i dla Boga, 3. Dar wytrwania, 4. Nawrócenie wszystkich grzeszników, niewierzących, heretyków, oraz rzetelny owoc Misji. Na intencję dusz czyśćcowych odmówi się też „Z głębokości” (Ps 129)[712]. Litania do Matki Bożej z „Wraz ze swym Boskim Dzieciątkiem niech nas błogosławi Najśw. Maryja”. Do tego „Dziękujemy Ci”, itd., oraz pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony. Chr. – Teraz i na wieki wieków”.

Uwaga I: Jeśli w czasie Mszy jest egzorta przed Komunią św., nie odmawia się różańca ani koronki, czy innych modlitw związanych ze Mszą św.

Uwaga II[713]: Egzorty będą głoszone we wszystkie większe święta Matki Bożej, św. Alojzego, i przy innych okazjach generalnych Komunii.

[708] Krótki zbiór życiorysów męczenników i nnych Świętych.

[709] „Albo Matki Bożej… zebrań miesiąca” – dod. późn.

[710] Skreślono pierwotne: „i tak jeden po drugim”.

[711] Zob. na str. s. 222 wydania papierowego.

[712] Pierwotnie było: „Ojcze , Zdrowaś i wieczne odpocz.”

[713] Całą „Uwagę II” – dod. późn.