Strona 232

Tom IV

rozkoszy, miejscem uprawiania cnót świętych, i tak stawali się przedmiotem moich upodobań.

Wszakże pamiętaj, że dla rzetelnego strzeżenia tych dusz tak wielce przeze mnie kochanych, że dla nich oddałem swe życie na krzyżu, trzeba byś był pełen[700] mojego Ducha, który jest duchem gorliwości, pokoju, uspokojenia, duchem najdoskonalszej miłości i najwyższej doskonałości.

Takiego ducha nabywać możesz przez usuwanie się, więcej niż raz w ciągu dnia[701] na osobności i pokorną[702] modlitwę. Uwalniaj się więc od przystawania z ludźmi, by się modlić do mego niebieskiego Ojca, a ja będę intymniej przemawiał do twego serca, i spłynie na ciebie mój duch w obfitości. A.I.D.G.-D.O.S.-I.M.I. -D.A.M.M.[703]

Męka P.N.J. Chrystusa i Boleści Najśw. Maryi Dziewicy niech będą zawsze w naszym sercu.

Powołuje się związek do życia pod opieką Najśw. Maryi i św. Józefa; dlatego ich uroczystości będą traktowane jako główne[704].

1. Zebranie otwiera się w cztery godziny przed południem[705].

2. Pierwsze pół godziny przeznaczone będzie na czytanie duchowe o życiu danego Świętego, bardziej odpowiadające wiekowi i kondycji zebranych.

Na przygotowanie tego czytania odmówi się: 1. „Przyjdź Duchu Święty” i modlitwę[706], „Boże, któryś serca wiernych”; 2. „Zdrowaś” z aktem strzelistym: „Niech będzie uwielbione święte i niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Dziewicy”; 3. „Niech będzie pochwalony J. Chr.”, z odpowiedzią: „ Na wieki wieków”. Po czytaniu: Donie. 25 (= Niedz. 34!)

Prosimy Cię,[707] Panie, pobudź serca wiernych Twoich, aby korzystając gorliwie z owoców Bożej służby, otrzymywali większą pomoc od Twej ojcowskiej dobroci, Przez Pana…

3. W trzy i pół godziny przed południem zacznie się pobożne odmawianie św. Oficjum.

[700] „byś był pełen” – dod. późn.

[701] I więcej niż jeden raz w ciągu dnia” – dod. późn.

[702] „i pokorą” – dod. późn.

[703] „Ad inifinitam Dei Gloriam”, „Deus omnia semper”, „Jesus Maria, Joseph” „Deus Adest”, „Momentomori”.

[704] „związek… główne” – dod. późn.

[705] Rachuba francuska, która stała się potem włoską.

[706] Modlitwa z liturgii Zielonych Świątek.

[707] Poprzednia liturgia z 24 niedz. po Zielonych Świątkach.